Då blir det dyrare att köra på el än på fossilt bränsle

Trots kraftigt ökade elpriser verkar inte elbilsmarknaden ha svalnat – ännu.
– Men om nuvarande elpriser blir standard kommer konsumenterna kanske att tänka annorlunda, säger Ola Sundén på Motorhalland.