Cyklister har trampat 11 500 kilometer under vintern

Satsningen på att få fler partillebor att vintercykla har varit över förväntan – enligt ansvariga på kommunen. Sedan det drog igång i december har de 20 cyklisterna sparat 30 ton koldioxid och trampat sig fram från Partille till Paris – nästan tio gånger om.