furulunds äldereboende.
Tidigare under hösten har flera boende insjuknat i covid-19 på Furulunds äldreboendde. Bild: Shamiram Demir

Covidutbrott på äldreboenden i Partille är ”hanterbart”

ANNONS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Partille, MAS, ser andra utmaningar i dag jämfört med för ett år sedan vad gäller corona-pandemin lokalt.

– Nu är vi nånstans i en fas där vi ska ha uthållighet över tid. Covid försvinner ju inte, säger John Thunberg.

Hans jobb är att se till att kommunen uppdaterar sitt vårdarbete och följer gällande regelverk, men också att se till att vårdtagare får en både god och säker vård. Under tidig höst har det varit några få utbrott på kommunens äldreboenden och särskilda boenden. Men just nu är ingen bekräftad sjuk i Covid-19, inom varken hemtjänst eller på äldreboenden. Det är ett helt annat läge än för ett år sedan vid den här tiden.

LÄS MER:Smittan har kommit in på Furulunds äldreboende – igen

John Thunberg är ansvariga medicinsk sjuksköterska för kommunen.
John Thunberg är ansvariga medicinsk sjuksköterska för kommunen. Bild: Shamiram Demir

– Smittspridningen har än så länge hållit sig på hanterbara och begränsade nivåer, till skillnad från ett år sedan har vi en god vaccinationstäckning, bland både boende och brukare men också personal, säger John Thunberg.

LÄS MER:Smittan har kommit in på Furulunds äldreboende – igen

När det varit som värst under hösten har som mest två till tre brukare insjuknat samtidigt på ett äldreboende. Nu begränsas smittspridningen av att de gamla är vaccinerade med två doser. Nu i veckan börjar även vaccination med en tredje dos covid-vaccin.

– Det förekommer att vi får in smittan, men det är mer sällan och när det förekommer så blir det betydligt färre antal som smittas och de blir inte lika sjuka, säger John Thunberg och jämför med förra hösten.

Ingen av de insjuknade på senare tid har heller behövt tas in för sjukhusvård.

– När det kom in smitta vid den här tiden förra året så blev det generellt sett fler som smittades eftersom vi inte hade en barriär av vaccinerade personer, säger John Thunberg.

Cirka 30 personer har dött av corona inom kommunens vård

Corona har skördat närmare 30 liv hos vårdtagare och brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen totalt, någon mer exakt siffra har inte John Thunberg.

Att det finns ovaccinerad personal är en återkommande fråga på dagordningen i hans samtal med ansvariga ute i verksamheten. Men John Thunberg menar att det inte går att kräva av anställda att de vaccinerar sig.

– Nej, det går inte att ställa det kravet på personal. Det är väl framför allt en fråga om att informera och kommunicera och få fler att vaccinera sig, säger han.

Frågan har lyfts och debatterats hos flera olika regioner som hanterat det olika. Enligt en artikel nyligen i Läkartidningen kan regionerna i dagsläget inte kräva att personalen vaccinerar sig. Men de har däremot möjlighet att omplacera personal utifrån särskilda skäl, vilket också går att läsa på hemsidan för Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Det är verkligen en het fråga på tapeten, konstaterar John Thunberg.

En åtgärd som ska få fler vårdanställda i Partille att ta sitt vaccin är att de erbjuds att ta sprutan på arbetstid.

Hur väl skyddade är vårdtagare på kommunens äldreboenden idag?

–De är väl skyddade skulle jag säga, men uppenbarligen går det att bli smittad av Covid-19 ändå trots att vi vidtar skyddsåtgärder. Därför lättar inte våra verksamheter på restriktionerna i samma takt som samhället i stort, förklarar John Thunberg.

Just nu erbjuds och vaccineras, enligt en prioriteringslista från Folkhälsomyndigheten, cirka 600 personer på kommunens äldreboende, LSS-boenden och inom hemtjänsten och hemsjukvård. Utöver dessa erbjuds de som är 80 år och äldre en tredje dos av sin vårdcentral.

Hygienombud har spelat stor roll i att få ut snabb information

En stor utmaning för Partille kommun under coronaåret – liksom på andra håll – har varit att med kort varsel få ut nya rekommendationer och uppdateringar kring covid ut i verksamheterna.

Här lyfter han särskilda hygienombud, vårdanställda som haft uppdraget att sprida ut ny information bland omsorgspersonal i verksamheten.

– För att kunna få spridning när det kommer mycket information snabbt så har det varit en förutsättning och en stor hjälp, betonar John Thunberg.

När det gäller skyddsutrustning har kommunen aldrig behövt sakna något, inte ens när det var som värst i inledningsskedet av covid-året 2020.

– Det var en period i början där leveranserna var osäkra, men det blev aldrig så att vi hade brist utan vi hade alltid tillgång även om den inte sträckte sig så långt som vi hade önskat, minns John Thunberg.

I dag finns kommunens fysiska lager av skyddsutrustning på hemtjänstens lokaler i Forellen.

Vilka utmaningar har du idag då, eller du har kanske inga längre?

– Nu är vi nånstans i en fas där vi ska ha uthållighet över tid och ta med oss allt vi lärt. Covid försvinner ju inte. Nu är det mer hur vi hanterar covid i en vardag för personal och ur patientsäkerhetsperspektiv för det är ansträngande för all vårdpersonal att jobba med skyddsutrusning och de har jobbat hårt nu under en lång tid.

Med de basala hygienrutinerna som har utvecklats och införts ute i verksamheten har även andra sjukdomar som vinterkräksjuka och vanlig influensa kunnat hållas utanför dörrarna.

LÄS MER:Vårdhundarna Paris och Noah dämpar oron på Partilles äldreboenden

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Partille Tidning” i Appstore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS