Busshållplatsen i Partille byggs om – ska bli säkrare

Partille kommun påbörjar i juni arbetet med att bygga om busshållplatsen vid Åstebo. Den nya hållplatsen kommer att få en så kallad timglasformation för att öka säkerheten på Kåsjövägen. Utöver busshållplatsen ska även en ny infart till Åsteboparkeringen anläggas.

ANNONS

En ombyggd busshållplats ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten vid Åstebo – därför bygger nu Partille kommun om vid området i sommar.

Infarten till Åsteboparkeringen och kommunens vattenverk får flytta på sig ungefär 100 meter för att ge plats åt den nya busshållplatsen.

För att öka säkerheten

Ombyggnationen kommer att göra så att hållplatsens läge A och B hamnar parallellt – vilket görs med en så kallad timglashållplats.

Fordon i båda riktningar kommer därför att behöva stanna när en buss står vill hållplatsen och tillfälligt blockerar vägen. Detta ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten för alla trafikanter, menar Partille kommun.

Med undantag för bussar i linjetrafik, samt vissa fordon med tillstånd, gäller sedan tidigare förbud mot motorfordonstrafik på Kåsjövägen och förbi Kåsjöbadet. Kommunen säger att detta förbud kommer fortsätta att gälla även framöver – och tydliggörs av den nya ”bussgatan”.

En sak i taget

Det första steget i ombyggnationen innebär att flytta infarten till Åsteboparkeringen och kommunens vattenverk.

Den nya passagen kommer även att tydligare markera gång- och cykelvägen som löper jämsides med Kåsjövägen på sträckan.

Under byggperioden kommer framkomligheten att påverkas på Kåsjövägen. Körbanan kommer att smalnas av till en fil som styrs med trafikljus. Och för gångare och cyklister leds vägen ut på en provisorisk väg.

För att ge mer plats

När infarten och busshållplatsen är klara tänker Partille kommun anlägga den planerade bymiljövägen på Kåsjövägen.

– Med den ges gående och cyklister ett tydligare utrymme i gaturummet på Kåsjövägen mellan Åstebo nya busshållplats och Kåsjöns busshållplats där varken gång- eller cykelväg finns, skriver kommunen på sin webbplats.

Arbete under sommaren

Arbetet med den nya busshållplatsen och infarten, samt anläggandet av bymiljövägen väntas börja i juni och beräknas vara klart i augusti.

LÄS MER:Bil krockade med stolpe och körde in i busskur

LÄS MER:Västtrafik missar 500 miljoner varje år på grund av fuskåkning

LÄS MER:Klart: Priserna sänks i kollektivtrafiken

ANNONS