Brist på LSS-bostäder – så många står i kö just nu

Under de senaste åren har flera LSS-bostäder byggts i Partille, och fler är på gång. Men ännu räcker inte byggtakten för att täcka behoven.
Fem personer står just nu utan LSS-bostad, trots beviljad plats.
– Bedömningen är att vi behöver bygga nya boenden ungefär vartannat år, säger Mattias Olsson Ruppel (M), ordförande i vård-och omsorgsnämnden.