Beslutet: Utökade öppettider på Öjersjös återvinningscentral

I många år har Partilleborna efterfrågat utökade öppettider på återvinningscentralen i Öjersjö. Nu blir de bönhörda.
– Vi har lyssnat på önskemålen om söndagsöppet, säger Björn Andersson, avfallsansvarig i Partille kommun.