Bedrägerierna ökar – så skyddar du dig

Andelen bedrägerier där det finns inslag av social manipulation och så kallad fysisk vishing ökar sett över hela landet.
Men i polisområde Storgöteborg nordost, där Partille ingår, har det minskat rejält mellan 2021 och 2022 enligt polisens statistik.
Men det är svårt att slå fast tendenserna.
– Man reser runt för att sannolikt försöka sprida målsägandena och brottsplatserna för att göra det svårare att kartlägga och lagföra, säger Alexander Mc Queen, tf operativ samordnare på bedrägerisektionen vid polisen i region Väst.