Kvinnan ska bland annat ha tagit tramadol. OBS, bilden är ett montage.
Kvinnan ska bland annat ha tagit tramadol. OBS, bilden är ett montage. Bild: Polisen

Barnmorska stal opiater på jobbet – tvingas till vård

I flera års tid stal en barnmorska från Partille läkemedel från sin arbetsplats genom att förfalska signaturer. Det handlade bland annat om opiater och annan narkotikaklassad medicin. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat att kvinnan behöver följa en behandlingsplan för att inte bli av med sin legitimation.

ANNONS

2019 anmälde kvinnans arbetsplats henne till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, efter att man året innan noterat att läkemedel saknades på den avdelning hon jobbade på, när man gjorde en kontrollräkning.

Efter det började man hålla ett extra öga på förråden och granska journalen samt vilka som arbetat under de tider läkemedlen saknades. Man landade då i att den medelålders barnmorskan, som bor i Partille, troligen hade stulit läkemedlen.

Bland annat ska det ha handlat om flera ampuller av morfin. I anmälan från hennes arbetsplats framgår det också att kvinnan misstänks ha varit påverkad av läkemedlen under arbetstid.

Förfalskade signaturer

Kvinnan ska också, enligt anmälan, ha förfalskat signaturer i förbrukningsjournalerna för läkemedlen.

Enligt anmälan hade ledningen flera samtal med kvinnan, som nekade till att hon stulit flera gånger. Slutligen ska hon dock ha erkänt.

”NN hade under ett samtal med arbetsgivaren erkänt att hon tagit läkemedel på arbetsplatsen i flera års tid för eget bruk genom att signera med kollegors signaturer i förbrukningsjournalen. De läkemedel som detta gäller är Panocod, Tramadol och morfin”, står det i anmälan.

Efter detta ska hon enligt sin arbetsplats stängts av och sedan sparkats.

Har en annan bild än anmälaren

Kvinnans bild av vad som hänt skiljer sig dock från det som hennes arbetsplats uppgett.

Hon erkänner förvisso att hon ”olovligen tagit enstaka doser läkemedel från arbetsplatsens läkemedelsförråd”, men inte under så lång tid, eller i den mängd som anmälan till IVO gjort gällande. Att hon förfalskat signaturer erkänner hon dock.

”Hon tog tabletter ur läkemedelsförrådet och signerade så slarvigt att det inte gick att läsa”, står det i den del av handlingarna där kvinnans förklaring framgår.

Första gången hon stal läkemedel på sitt arbete var redan 2016 och då för att hon gått igenom en tuff period i sitt privatliv.

Hon förnekar dock att hon stulit några morfinampuller under den tid hennes dåvarande arbetsgivare påstått det. Hon ska heller inte ha varit påverkad på arbetstid, eller lida av något missbruk, menar hon.

Ska gå på regelbundna kontroller

”Hon har inte brukat eller missbrukat läkemedel på daglig basis eller veckobasis. Hon förnekar att hon skulle ha varit drogpåverkad tjänsten. De läkemedel som hon har tagit har hon tagit med sig hem och aldrig brukat när hon har varit i tjänst”, står det i kvinnans del av handlingarna.

Vidare menar hon att hon inte sparkats utan slutat självmant efter mötet med sin arbetsgivare.

2021 anmälde inspektionen för vård- och omsorg, IVO, kvinnan till Hälsa- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ansvarsnämnden har nu tagit beslut i frågan och bestämt att kvinnan ska genomgå en treårig prövotid.

Prövotid

HSAN kan besluta om en treårig prövotid för det fall en legitimerad yrkesutövare:

• Har varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och oskickligheten kan befaras få betydelse för patientsäkerheten,

• I eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne,

• Uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten,

• På grund av andra omständigheter kan befaras vara olämplig att utöva yrket eller

• Om det kan befaras att personen på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande

Vid beslut om prövotid kan det läggas upp en plan som den legitimerade ska följa. Det är IVO som tar fram förslag på plan, om möjligt i samråd med den det gäller.

• Under prövotiden får man behålla sin legitimation, men man står under särskild tillsyn av IVO.

• Om man missköter sig under prövotiden kan det leda till att legitimationen återkallas.

• Legitimationen kan också återkallas om man inte följt prövotidsplanen.

Källa: Vårdförbundet.

Det innebär att hon måste medverka i ett program för att komma i bukt med sitt eventuella missbruk genom att bland annat lämna prover, så att man kan kontrollera att hon inte är påverkad av narkotikaklassade läkemedel.

”Det finns skäl att besluta om en treårig prövotid för NN i syfte att trygga patientsäkerheten och då hon bedöms ha ett fortsatt behov av stöd genom behandling och kontroller. Detta då det annars kan befaras att hon på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sina yrken som sjuksköterska och barnmorska tillfredsställande”, står det i beslutet.

Följer hon inte den plan som upprättas i samband med beslutet riskerar hon att bli av med sina vårdlegitimationer.

LÄS MER:Polisen larmad till bostadsbråk i Partille – hittade knark och dopningspreparat

LÄS MER:Här hämtas kilovis med narkotika nära skola

LÄS MER:Tullen avslöjade kilovis med knark – gillrade fälla

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS