Avstängda trappan till Björndammsbron skapar oro i trafiken

Sedan i torsdags har trappan mellan Björndammsbron och busshållplatsen varit avspärrad då den är i dåligt skick och utgör stor halkrisk. Men nu har avspärrningen i sin tur ställt till med nya problem – för trafiken.
– Man får ofta tvärnita för att folk går över vägen och inte över bron, säger Helene Lindberg, som lyft problemen i en lokal Facebookgrupp.