Autistiske Dick Nord fick flytta hem – men kommunstriden fortsätter

Autistiske Dick Nord från Partille flyttades i åratal runt mellan flera olika LSS-boenden där missförhållandena avlöste varandra. I våras fick han efter en lång kamp flytta hem till Partille igen. Han mår bättre, men enligt hans anhöriga fortsätter kommunen motarbeta hans behov.
– Kan man inte vilja göra rätt den här gången, säger hans moster Emma Eriksson.

ANNONS
|

Turerna kring autistiske Dick Nord har varit många. Hans moster Emma Eriksson och mormor Yvonne Eriksson har i alltifrån hovrätt till förvaltningsrätt varit tvungna att kämpa för hans rätt till goda levnadsvillkor i hans egen hemkommun.

I hovrätten dömdes en vårdare för att ha ofredat Dick Nord på ett boende i Kungsbacka, och i förvaltningsrätten slogs det fast att Partille kommun var skyldiga att erbjuda Dick Nord en ny bostad i hans egen hemkommun.

I våras blev det verklighet när han äntligen fick flytta tillbaka till sitt gamla bostadsområde i Mellby.

LÄS MER:Många lever med en klump i magen av rädsla för avslag

I dag mår Dick Nord bättre efter allt han gått igenom. Han bor i en särskilt anpassad lägenhet och har personlig assistans från ett privat bolag dygnet runt. I rekryteringen av personal har de anhöriga fått ha inflytande och på bara några månader har han gjort stora framsteg enligt hans moster Emma Eriksson.

ANNONS

– Från att vara liggande eller sittande dygnet runt har han nu gått till att vara med och laga mat i köket och gå ut och gå. Han har också bett personalen att sitta bredvid honom i soffan ibland, säger hon.

Kontrasterna från alla de år som Dick Nord flyttats från boende till boende, alla med sina missförhållanden, är stor.

– Nu har han äntligen fått landa, säger mormor Yvonne Eriksson.

Många processer bakom sig

– När han fick komma till sin nya lägenhet i Partille så hör vi hur han ljudar fram ordet ”hemma”. Han har ju egentligen inget språk och kan inte prata, men när han äntligen fick komma dit sa han det.

Man kan höra på hennes ton att de nu fått en välbehövlig vila efter en lång tid av intensiva och uppslitande processer, både i domstolar och andra förhandlingsrum.

Dick Nords situation har under de senaste åren lyfts på riksnivå och belyst problemen som kan uppstå inom LSS-verksamheter.

Bristande kompetens i verksamheten och hos personalen är något som har varit en röd tråd på de boenden som Dick Nord placerats på under de senaste åren.

– De här fem åren han har levt i tortyr, vårdare har bland annat hällt vatten över honom i flera minuter, arbetat med hot och fasthållningar samt låtit honom bo helt isolerad och ensam. Det är något man använder som straff i fängelser i andra länder, säger Emma Eriksson.

LÄS MER:Från LSS-insats till fast anställning – så lyckades Tim få drömjobbet

”Han är illa däran”

I förvaltningsrätten har motparten däremot varit Partille kommun, som valt att låta Dick Nord flytta från boende till boende, då situationerna som uppstått varit ohållbara. Detta trots Dicks funktionsnedsättning som innebär att han inte tål att flyttas.

För varje flytt har hans funktionshinder ökat och åren med bristfällig omvårdnad har lämnat sina spår menar moster Emma.

– Han är illa däran, han har fallit så långt i sin funktionsnedsättning. Förut kunde han cykla och rida, nu är det fortfarande en utmaning att gå, säger hon.

LÄS MER:Vårdare ofredade autistiske Dick Nord – hovrätten fastställer tingsrättens dom

I våras fick han efter en dom i förvaltningsrätten äntligen flytta hem till Partille igen. En lägenhet ställdes i ordning intill hans gamla gruppbostad Mellbygården, där han bodde som ung och mådde som bäst.

Inledningsvis hade Partille kommun hand om omvårdnaden, men först när ett privat personligt assistansbolag fick ta över upplevde de anhöriga att omsorgen mötte Dick Nords faktiska behov.

LÄS MER:Tackade nej till hjälp i hemmet – av oro för coronasmitta

Fortfarande delar som skaver

Nu är Dick Nords anhörigas önskan att han ska få de förutsättningar han behöver för att leva ett gott liv. De menar att kommunen själva har anlitat experter som har gjort utlåtanden om hur hans bostad behöver anpassas och hur han ska bemötas.

Många delar har tillgodosetts, men enligt hans anhöriga är det fortfarande trots det viktiga anpassningar som saknas.

Emma Eriksson berättar att när Dick Nord kom till Partille hade kommunen hand om insatsen de första tre månaderna. Under den tiden kunde personalen använda övervåningen i Dick Nords lägenhet som personalrum.

LÄS MER:Ordföranden om bristerna i vården: ”Blir ledsen”

Men när hans nya personliga assistansbolag skulle ta över insatsen förlorade han tillgången till både övervåningen och möjligheten att använda sig av ett utrymme intill bostaden som tidigare använts som förråd och plats att hänga tvätt på.

– Tvätten menar man nu ska hänga i bostaden vilket de med autism har väldigt svårt för, han saknar också utrymme för rullatorn som får stå utomhus. Det finns heller inget enskilt rum för datorn, den måste i stället förvaras i lägenhetens enda förråd, säger Emma Eriksson.

Det förrådsutrymmet som fick användas till datorn kompenserades med två garderober.

– Ett enskilt rum för hans dator är en av de främsta anledningarna till att han behöver mer bostadsyta.

Lokaler står tomma – trots platsbristen

De anhöriga bad därför i somras kommunen om att få hyra övervåningen och tidigare förrådsutrymmet, men när svaret kom fick de ett rakt nej.

Nu står i stället båda utrymmena tomma.

– Det är konstigt att inte låta Dick hyra övervåningen då den inte kan användas av någon annan. Trappan leder rakt ner i Dicks vardagsrum, säger Emma Eriksson.

Enligt Veronica Strömsten, avdelningschef på funktionsstödet i Partille kommun, har de erbjudit assistansbolaget att hyra övervåningen, då den är avsedd som personalrum, men de avböjde. Eftersom ytan inte är tillgänglighetsanpassad väljer de därför att låta den stå tom.

– Att hyra den är inget den enskilde själv kan göra, säger Veronica Strömsten.

Enligt de anhöriga fick assistansbolaget inte hyra enligt de regler de har.

LÄS MER:Man från daglig verksamhet bröt sig in – nu går Maria i traumaterapi

Endast den här bostaden som anpassats och hyrs ut

Angående delen av byggnaden där Dick Nord tidigare kunnat hänga tvätt och ställa sin rullator menar Veronica Strömsten att den inte heller går att hyra. Detta eftersom kommunen just nu ser över möjligheterna att även anpassa den delen av byggnaden som ytterligare en särskild bostad.

– Delen som inte används just nu är våra och Partillebos lokaler som är till för att utnyttjas av någon annan efter en ombyggnation i framtiden. Vi var tydliga med att det endast var den bostaden som den enskilde har nu som anpassats och hyrs ut, säger Veronica Strömsten.

LÄS MER:Covidutbrott på äldreboenden i Partille är ”hanterbart”

”Även det nekar de honom”

Förutom bristen på utrymme pekar moster Emma Eriksson på andra brister. Flera experter har uttalats sig om Dick Nords behov och menar att han behöver flera utgångar som leder ut ur rummen. I ett utlåtande säger de att vardagsrum, sovrum och kök bör förses med altandörr.

Kommunen satte in altandörr i köket innan inflyttningen, men ytterligare en altandörr ut från vardagsrummet saknas.

– Även det har Partille kommun nekat honom, säger Emma Eriksson.

LÄS MER:Kränktes i åratal – inom äldrevården: ”Varför dör du inte?”

Har gjort bedömning för goda levnadsvillkor

Hon betonar också att hon inte vill benämnas som en jobbig anhörig, utan vill understryka att det är expertbedömningar som ligger bakom allt som framförs.

– Det är mitt uppdrag som god man, säger Emma Eriksson.

Veronica Strömsten på funktionsstödet svarar att det har gjorts en anpassning av bostaden som uppfyller de krav som ställs utifrån LSS, Lagen om stöd och service.

– Vi har inhämtat fakta och önskemål från bland annat företrädare men även kunniga inom området. Utifrån det har en bedömning gjorts av vilka individuella anpassningar som behövs för att den enskilde skall uppnå goda levnadsvillkor. Det har bland annat satts in ytterligare en utgång i form av altandörr med utgångspunkt från framförda önskemål. Vi har sagt nej till en ytterligare altandörr utöver det, säger hon.

LÄS MER:Nåddes inte av hemtjänsten på tre veckor – hittades död

Kommunen: ”Bostaden är anpassad för insatsen”

Veronica Strömsten menar att de för insatsen har anpassat en stor lägenhet på närmare 70 kvadrat. Hon pekar också på att det redan exempelvis finns ett förrådsutrymme i bostaden som de valt att göra annat med.

– Om man valt kommunen som utförare av insatsen så hade förutsättningarna varit desamma. På samma adress finns även en gruppbostad som har delar av befintlig byggnad. Övriga delen av byggnaden är inte tillgänglig för det ändamål som önskas, säger hon.

När Emma Eriksson fått beskeden från kommunen om att det inte blir någon altandörr eller uthyrning av extra utrymme upplever hon att historien upprepar sig.

Hon menar att lagen är tydlig, att man har rätt till en insats som är individuellt anpassad efter individens behov och att individen ska ha rätt till inflytande och deltagande i utformningen av insatsen.

Rimligt att ge honom återhämtning

– Partille kommun svarar gång på gång att de har gjort bedömningen att de anpassningar som gjorts uppfyller de krav som LSS ställer. Samma sak har de också sagt om varje boende de har flyttat honom till under de här fem åren och varje gång har motsatsen bevisats i beslut, både från ivo, förvaltningsrätten och kammarrätten, säger Emma Eriksson.

Hon ställer sig därför frågan om Partille kommuns tolkning av vad goda levnadsvillkor är verkligen stämmer.

– Efter att ha låtit Dick bo under grava missförhållanden under flera år vore det rimligt att man ville ge honom bästa förutsättningarna att få återhämta sig i den mån det är möjligt. Vi önskar att man vill göra rätt den här gången.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS