Använde kommunens resurser privat – får skriftlig varning

En anställd inom Partille kommun får en skriftlig varning för att ha ”använt kommunens resurser privat”. Detta strider mot anställningsavtalet och om inte beteendet förändras så riskerar den anställde avsked.