Allt färre går på bidrag i Partille – lägsta siffran sedan 2014

SCB:s statistik för antal människor som får lever på bidrag eller sociala ersättningar visar att siffran sjunker. Tolv procent lägre än 2014.
– En lägre andel av befolkningen i arbetsför ålder försörjs av bidrag i Partille än i landet som helhet, säger Johanna Frodell på SCB.