Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

581 anmälda kränkningar – värst på Öjersjö Storegård

581 anmälda kränkningar på kommunens grundskolor har gjorts i år. Närmare en fördubbling på ett par år. Och än är året inte slut. Öjersjö Storegård sticker ut med överlägset flest anmälningar.

Partille Tidning har listan över alla anmälda kränkningar på kommunens skolor de senaste åren. Två grundskolor har fördubblat antalet anmälda kränkningar i år jämfört med förra året. Furulund och Öjersjö Storegård. Det kan vara ord som till exempel ”bög” eller andra sexuellt nedsättande ord som eleverna kastar efter varandra.

I de anmälningar som Partille Tidning läst igenom kan det också handla om incidenter som skett på nätet och som sedan resulterar i bråk på skolan. Såhär står det i en anmälan under mars på Storegård. ”Under helgen så hade xx och xx skickat meddelanden via Snapchat till varandra. xx på en annan skola i kommunen.”

Anmälan: ”XX går in och inne i kapprummet säger eleven att han ska döda xx och går in i grupprummet för att hämta hopprep. situationen upplevs som hotfull”.

Eller en anmälan gjord senare samma månad mellan ett par elever; ”xx går in och inne i kapprummet säger eleven att han ska döda xx och går in i grupprummet för att hämta hopprep. situationen upplevs som hotfull”.

Furulundsskolan har antalet anmälningar nästa fördubblats från 40 kränkningar förra året och till 79 anmälningar fram till sista oktober. I en anmälan från skolan i maj står det att en elev blir ”spottad och slagen i ansiktet”. Rektorn vill inte uttala sig för tidningen.

104 anmälningar på Öjersjö Storegård till oktober månad

På Öjersjö Storegård hade 104 anmälningar gjorts fram till höstlovet, vilket ska jämföras med fjolåret då det gjordes 51 kränkningsanmälningar på hela året.

– Det förekommer fysisk kränkning vid några tillfällen också, men mestadels är det verbala kränkningar som kan vara kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna där man kallar någon kompis för nedsättande ord, säger biträdande rektor på Öjersjö Storegård Jenny Almhöjd.

Samtidigt är hon noga med att betona att skolan inte tillåter någon form av kränkning, vilket kan förklara siffrorna.

Rektorerna, Susann Rehn ochJenny Almhöjd, på Öjersjö Storegård menar att det ökade antalet anmälningar om kräkning på skolan är ett kvitto på deras förebyggande arbete på skolan. Bild: Shamiram Demir
Rektorerna, Susann Rehn ochJenny Almhöjd, på Öjersjö Storegård menar att det ökade antalet anmälningar om kräkning på skolan är ett kvitto på deras förebyggande arbete på skolan. Bild: Shamiram Demir

– Vi har nolltolerans mot kränkningar och vi märker att personal anmäler allt de får till sig, fortsätter Jenny Almhöjd.

Skolan arbetar mer aktivt med att skapa trygghet och studiero

Öjersjö Storegård har det sista året arbetat aktivt med att informera både elever och lärare på skolan om vad en kränkning är utifrån diskrimineringsgrunderna. Ledningen tror att det är ett aktivt värdegrundsarbete som gett fler anmälningar.

– Vi har jobbat väldigt mycket med våra kränkningsrutiner och lyft hur vi gör vid kränkningar. Det vi anmäler är en misstänkt kränkning som vi sedan utreder och följer upp om den har ägt rum, säger Jenny Almhöjd.

Att bli bättre på bland annat trygghet och studiero har varit ett utvecklingstema på skolan på senare tid.

– Så vi tror att ökningen också kan bero på att vi har uppmärksammat det och blivit bättre på att reagera och agera helt enkelt, fortsätter Jenny Almhöjd.

Hon får stöd av kollegan som sitter med i samtalet.

– Flera årskurser har jobbat med språkbruket till exempel för att uppmärksamma det lite extra, då blir det automatiskt att man får jobba mer med såna ärenden och att eleverna är medvetna om att det här är inte ok, förklarar Susann Rehn, som är rektor för Öjersjö Storegård.

En annan förklaring till ökningen av anmälningar kan vara att skolan har fått fem nya klasser för läsåret 2021/2022. Det har då också blivit 125 fler elever, och totalt går där 525 elever i årskurs fem till nio. Ökningen beror på att upptagningsområdet har växt.

En kränkningsanmälan utreds alltid av skolan

Att göra en anmälan om en upplevd kränkning behöver inte betyda att det är en kränkning i ordets juridiska betydelse. Det är utredningen av anmälan, där vårdnadshavare också informeras, som ger mer vid handen vad eleven varit med om. Det är alltid skolan som ska göra anmälningarna, men informationen som ligger till grund för en anmälan kan komma från både elever, personal och föräldrar.

– Man lyssnar in alla som kan vara inblandade i situationer eller om det har pågått under en längre tid. Det viktiga för oss är att göra uppföljningar så att det här inte fortsätter eller kommer igen. För vi vet ju att det viktiga är att vi ser till att det inte pågår eller fortsätter, så uppföljningar ser vi som väldigt viktiga, säger Susann Rehn.

Ett trygghetsteam finns på skolan med representanter från alla årskurser. Arbetet leds av en kurator som är en nyckelperson i det förebyggande arbetet mot kränkningar på skolan. Dessutom finns rastvakter och skolvärdar som rör sig ute bland eleverna och därmed bättre fångar upp sådant som sker på skolan.

Så att det har ökat med antalet anmälningar betyder inte att det har blivit sämre miljö på skolan?

– Nej, det är det inte. Men vi jobbar intensivt för att alla ska känna tryggheten på skolan, säger Susann Rehn.

Särskilda enkäter skickas ut till elever i årskurs fem till nio på skolan minst ett par gånger varje termin för att bland annat mäta elevernas upplevda trygghet på skolan.

– De visar ett betyg på ett snitt på åtta av tio, där tio är bäst, säger Susann Rehn nöjt.

Känner ni att ni kommer åt det ni vill med ert arbete?

– Ja, jag tycker att vi kommer åt mycket av det, men det här är ju ett arbete som ständigt pågår och som vi hela tiden jobbar utifrån att skruva på och utveckla utifrån vad vi får in. Vi tittar hela tiden på var kränkningarna sker, när sker dom och hur kan vi jobba mot det, säger Jenny Almhöjd.

Under hösten har fokus varit på fotbollsplanen, där det sker en del kränkningar i de yngre årskurserna, menar hon.

– Vi har satt ljuset på det och jobbar mer intensivt med det och då blir också uppmärksamheten större helt enkelt, säger Susann Rehn, som har liknande erfarenhet från andra skolor hon arbetat på tidigare.

Så det är egentligen positivt att ni sticker ut vad gäller antal anmälningar?

– Det skulle man kanske kunna säga, samtidigt så vill man ju naturligtvis få ner antalet. Men under en period kommer vi ha ganska många anmälningar tror jag, säger Susann Rehn.

En halvering av anmälningarna på Oxledsskolan

På Oxledsskolan har antalet anmälda kränkningar gått ner från 90 i fjol till 39 anmälningar i år – till sista oktober. Det förklaras med att skolans likabehandlingsteam är fulltaligt och mer aktivt. I teamet ingår en kurator, en specialpedagog, en skolsköterska och en skolpsykolog. Att ta tag i ärenden som inträffar snabbt är en viktig sak, men också att kuratorn föreläser i klasserna i frågan. Årets nedgång i anmälningar tros vara ett resultat av det arbetet.

– Det är ett kvitto på de förebyggande insatser som vi har på skolan, säger Stefan Kondovski, biträdande rektor på Oxledsskolan.

Här går cirka 380 elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Även på Oxledsskolan är det en hel del svordomar och fula ord som ofta ligger bakom en anmälan.

– Vi har yngre elever, dom kanske inte är lika verbala på det sättet som gymnasieelever och högstadieelever, förklarar Stefan Kondovski.

Vad kan det handla om för svordomar?

– Det kan vara att man har pratat illa om varandras mammor till exempel och så blir man arg och ledsen kring det.

I spåren på en anmälan kan det också bli att skolan upprättar en polisanmälan är hans erfarenhet från tidigare arbetsplatser, men det sker sällan på just Oxledsskolan som har yngre barn.

– Det beror på vad det är för typ av anmälningar, men om det behövs så görs en polisanmälning, Stefan Kondovski.

Tipsa oss

Har du några erfarenheter av kränkningar i skolan?

Skicka ett mejl till: [email protected]

LÄS MER: Respekt är ledordet – på prisbelönta fritidsgården

LÄS MER: Här är den bästa och sämsta skolkommunen i Göteborgsregionen

Anmälda kränkningar på skolorna i Partille

Skola, år 2021 (tom v.44), 2020 , 2019

Björndammen: 30, 40, 30

Furulund: 79, 40, 22

Jonsered: 19, 41, 32

Lillegård: 40, 43, 97

Lexby: 24, 28, 15

Oxled: 39, 90, 34

Skulltorp: 3, 7, 4

Stadspark: 38, 27, 6

Ugglum: 34, 51, 30

Vallhamra: 68, 114, 35

Öjersjö Brunn: 103, 77, 44

Öjerjö Storegård: 104, 51, 26

Totalt i hela kommunen:

2021: 581 anmälningar

2020: 609 anmälningar

2019: 375 anmälningar

Källa: Kommunen

Kränkning på skolan

Skolan har en skyldighet att motverka att barn och elever utsätts för kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

I 6 kap. 10 § skollagen står att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn ska anmäla till huvudmannen. Skyldigheten att anmäla inträder så fort personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, ingen värdering av hur allvarlig en händelse är ska göras innan den anmäls.

Huvudmannen ska sedan skyndsamt utreda anmälan och vidta åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Det finns rutiner för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i kommunen. Varje förskola och/eller skola har även en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Källa: kommunen

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

Så här prenumererar du och hämtar apparna:

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.