Här på Röliden och intill Solgläntans friluftsområde ska det byggas 30 nya bostadsrätter.
Här på Röliden och intill Solgläntans friluftsområde ska det byggas 30 nya bostadsrätter.

30 bostadsrätter i Röliden planeras av lokal byggherre

Mellan 20 till 30 nya bostadsrätter ska byggas bland villor och radhus i Röliden – intill Solgläntans friluftsområde. Kommunen säljer av en bit mark i anslutning till bygget men ställer som krav att området ska vara fortsatt tillgängligt för allmänheten.

ANNONS
|

LÄS MER:Så kommer nya Gökegård i Öjersjö att se ut

LÄS MER:150 nya bostäder och fler platser på förskola i Anneberg

Politikerna har nyligen gett klartecken och ett positivt planbesked finns för att bygga bostadsrätter i Röliden. Den lokala byggherren Thomas Pelldén, som driver Pelldén Fastigheter AB med sin bror, ska bygga mellan 20 till 30 nya bostadsrätter. Det kompletterar bostadsområdet med lägenheter – i ett område där det annars finns många villor och radhus.

– Vi ser väl att det här är ett komplement till det som ligger där. Vi kommer vända oss till dem som vill ha det bekvämare alternativ och vill lämna sitt radhus, säger Thomas Pelldén.

Partille säljer av kommunal mark i anslutning till friluftsområde

På platsen finns redan ett flerbostadshus i två våningar och källarvåning. Pelldén Fastigheter vill nu riva huset och i stället bygga ett nytt hus på tre till fyra våningar och med 20 till 30 bostadsrätter. Företaget får också bygga på en del av Partille kommuns angränsande fastighet som består av ”en skogsbacke med kraftig topografi” och som ingår i ett rekreationsområde.

ANNONS

Exakt hur stor markplätt som kommunen ska sälja av för att Pelldén Fastigheter ska genomföra sitt byggprojekt är inte riktigt klart ännu. Men det kan landa på någonstans mellan 1000 till 2000 kvadratmeter.

– Det är under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft, vi säljer inte i förväg, säger planchef Filip Siewertz.

Tjänstemännen har fått planuppdrag av kommunstyrelsen att börja arbeta med detaljplanen och inom tre år kan den vara klar och hela bygget stå på plats om ungefär fem år. Ett krav kommunen ställt för att bygga i området är att bevara tillgängligheten för allmänheten till friluftsområdet Solgläntan.

Är det vanligt att kommunen säljer av mark för att bygga bostäder?

– Partille är en ganska liten kommun, per år är det kanske inte så ofta. Men det är vanligt att man justerar fastighetsgränser. Ibland är det kommunen som säljer lite mark eller kommunen som köper mark för att justera så det passar projektet, säger Filip Siewertz.

Han betonar att byggherrens planer måste vara i enlighet med kommunens översiktsplan och utveckling av området.

Treor och fyror ska byggas

Bröderna Pelldén bygger redan i dag på Göteborgsvägen 107. Här kommer det bli 14 nya bostadsrätter som alla är sålda och klara för inflyttning till sommaren 2022. Enligt kommunen kommer viktiga frågor för byggaktören att vara hur man ska lösa detaljplanen för dagvatten, tillgängligheten till grönområdet och hur den nya bebyggelsen ska vara i relation till redan befintlig bebyggelse. Men Pelldén Fastigheter ser inga hinder. .

– Nej, det tror jag inte blir nåt problem. Det som känns intressant är att vi ska starta ett planarbete och göra så att det blir en trevlig utveckling av området. säger Thomas Pelldén.

Det blir alltså enbart bostadsrätter i storleken stora treor eller fyror. Prisklassen för bostäderna är för tidigt att säga något om.

– Det är inga ungdomsbostäder utan lite större och rejälare bostäder, fortsätter han.

Behov av andra typer av bostäder

Byggstart för bostäderna är oklart, men det kan bli inom tre år tidigast.

– Det beror på hur snabb kommunen. Vi hoppas på att det ska gå hyfsat snabbt, säger Thomas Pelldén av erfarenhet.

Företaget bygger också 20 nya bostäder i Gökegården i Öjersjö just nu. Pelldén Fastigheter har kontor i Sävedalen, men bröderna själva är från Lerum. Och bygget i Röliden utförs tillsammans med flera andra aktörer och går under namnet JAPE-projektet.

Thomas Pelldén är säker på att det finns ett intresse för bostadsrätter i Röliden.

– En mångfald är oftast väldigt bra, så vi hoppas att det här ska bli bra, summerar han och hoppas allmänheten ska komma med synpunkter när detaljplan-processen väl dragit igång.

Detaljplaneprocessen i olika steg

Positivt planbesked antaget av kommunstyrelsen

Nu är detaljplaneprocessen igång och man följer Plan- och Bygglagen,PBL.

Tjänstemän tar fram samrådshandlingar och ett första förslag. I detta ska det arbetas fram svar på bland annat: vad finns det för geotekniska frågor att reda ut, hur ska man lösa dagvattenfrågor och tillgängligheten till friluftsområdet, med mera.

Nästa formella beslut är samrådsbeslut, då kommer handlingarna finnas tillgängliga för allmänheten och andra berörda parter. Här ska Länsstyrelsen och andra myndigheter också säga sitt. Därefter ser tjänstemän på nytt vad som kommit in för synpunkter och utreder dessa.

Sist i processen kommer antagandebeslutet, det slutliga beslutet över byggprojektet och det enda som kan överklagas. Om någon överklagar beslutet så skickas det till Mark- och Miljödomstolen.

LÄS MER:Planen: Så ska Oluff Nilssons väg bli en del av centrum

LÄS MER:Han är byggherren med ”lådhusen” på Sävedalens köpgata

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS