Antalet nyanlända till Partille har minskat dramatiskt på fem år. Nästa år anvisas 28 stycken till Partille.
Antalet nyanlända till Partille har minskat dramatiskt på fem år. Nästa år anvisas 28 stycken till Partille. Bild: Shamiram Demir

28 nyanlända till Partille – lägsta siffran på många år

Inflödet av nyanlända har sjunkit drastiskt de senaste åren. När Partille nu fått prognosen för nästa år är det nere på 28. Sverigedemokraterna ser dock helst att siffran ska ner till noll.
– Partilles invånare har redan tagit sitt ansvar, säger Timothy Tréville, ordförande för Sverigedemokraterna i Partille.

ANNONS

Sverigedemokraterna tycker att Partille kommun har tagit ett alltför stort ansvar i flyktingfrågan de senaste åren. Nyligen yrkade de på att kommunen ska meddela länsstyrelsen att Partille inte kommer ta emot de föreslagna 28 nyanlända personer som anvisats för nästa år. Men det förslaget röstades ner av de andra partierna vid det senaste kommunstyrelsemötet.

– Partilles invånare har redan tagit sitt ansvar och dras med kostnader som Partilles invånare fått betala. Lägenhetsköerna är redan långa och att ytterligare förvärra läget med att ta emot fler nyanlända till kommunen är oansvarigt, säger Timothy Tréville, ordförande för Sverigedemokraterna i kommunen.

28 personer är inte särskilt många, varför ska Partille inte ta emot några nyanlända?

– Det är tillräckligt många, det är en liten kommun och vi måste se till kommuninvånarna i första rummet, fortsätter Timothy Tréville.

Kommunstyrelsens ordförande, Marith Hesse (M) vill inte gå så långt som att inte ta emot några nyanlända nästa år.

– Att göra som SD vill det går ju inte, det är en lagstiftning som man måste följa.

Hesse: ”Det är klart att vi är oroade”

Hon hade däremot önskat att Partille i en särskild skrivelse skulle skrivit till länsstyrelsen och där lufta kommunens oro för utvecklingen. Men även det förslaget röstades ner av S, V, MP och C.

– Tittar vi framåt så är det klart att vi oroas om det ska fortsätta ligga på ett snitt på 77 personer om året som vi ska ta särskilt hänsyn till. För vi har andra kommuninvånare att ta ansvar för också i vår kommun, säger hon.

Marith Hesse menar att det ställer krav på kommunen att hitta bostäder för nyanlända, men också att kostnaderna för försörjningsstöd inom social- och resursförvaltningen har ökat. Att det dessutom är svårt att få ut personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete är ännu en faktor som vägs in.

– Det är klart att vi är oroade, summerar hon.

Vad hade det gjort för skillnad att få iväg skrivelsen menar du?

– Jag vet inte om det hade gjort en skillnad. Vi hade kanske hoppats att Länsstyrelsen tar med det i sin diskussion med Migrationsverket och regeringen inför framtiden.

Partille Tidning har sökt flera av de partier som röstade ner förslaget om att skicka in en skrivelse till Länsstyrelsen, men inte lyckats nå någon som kan kommentera beslutet.

Kommunen tar emot allt färre nyanlända

I år har kommunen fått 35 nyanlända anvisade av Migrationsverket men man har tagit emot 40 personer. Ungefär en tredjedel av de som tas emot brukar vara kvotflyktingar.

– Vi påverkas också av covid-restriktioner och att kvotflyktingar inte får lämna sitt land, så vi har haft färre personer som har kommit hit, säger Eva Ahlstedt, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet.

Som värst var det år 2017 då Partille kommun anvisades 164 personer som var nya i landet. Då var det mycket oreda och snabba lösningar. I dag sker mottagandet under helt andra former, menar ansvariga. Kommunen hinner hjälpa alla som anvisas hit med att få lämplig sjukvård, att ordna med skola till barnen, med SFI och praktisk hjälp med olika myndigheter.

– Kvalitén på mottagandet är bättre idag och vi har bättre upparbetade rutiner. De slipper bo på flyktinganläggning i ett halvår till exempel, säger Eva Ahlstedt, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet.

Eva Ahlstedt: ”Vi vet vad vi håller på med”

Partille kommun har inte tagit emot så få nyanlända sedan krisen 2015, förklarar Eva Ahlstedt, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet.
Partille kommun har inte tagit emot så få nyanlända sedan krisen 2015, förklarar Eva Ahlstedt, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet. Bild: Shamiram Demir

De nödvändiga tolkarna är på plats och handläggaren har tydliga rutiner på vad som ska göras när en familj anländer.

– Vi vet vad vi håller på med och vi hinner dokumentera. Det blir mindre stressat för personalen och bättre för dem som kommer hit och slippa befinna sig i ovissheten.

Förstahandskontrakt för nyanlända i Partille

I Partille kommun erbjuds nyanlända med barn förstahandskontrakt, vilket inte hör till vanligheten. De erbjuds alltså första hands-kontrakt med hjälp av kommunen, vilket inte andra Partillebor med familjer erbjuds.

– Egentligen i grunden så tycker jag inte att det är rättvist, men det är för att lagstiftningen säger att vi ska ta ett större ansvar för de här personerna, säger Marith Hesse.

Marith Hesse (M) oroas över det stora antalet nyanlända som kommit till kommunen på senare år.
Marith Hesse (M) oroas över det stora antalet nyanlända som kommit till kommunen på senare år. Bild: Shamiram Demir

I Göteborg till exempel får nyanlända de hjälp med boendet de första åren men därefter måste de själva lösa en bostad. Hesse ser ingen bättre lösning än att fortsätta ge framför allt barnfamiljer förstahandskontrakt.

– Vad är alternativet? Vi vill inte skapa ett samhälle där människor bor i tält heller. Man får göra en avvägning och en rimlig bedömning. Om man pratar om att man ska integrera människor så är det viktigt att de med barn får en bra start, säger Marith Hesse.

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS