Johan Rosander är projektledare för grön teknik på företaget Teknikpartner med kontor i Sävedalen.
Johan Rosander är projektledare för grön teknik på företaget Teknikpartner med kontor i Sävedalen.

Tjäna pengar på att stötta elnätet – låna ut ditt batteri

Marknaden för stödtjänster är just nu glödhet. Genom att låna ut ditt batteri till Svenska Kraftnät kan du snabbt betala av den investering du gjort.
– Du gör dig själv, klimatet och samhället en tjänst, säger Johan Rosander på företaget Teknikpartner med kontor i Sävedalen.

|

För några år sedan var det få som intresserade sig för sin egen elförbrukning. De senaste vintrarnas höga elräkningar har dock fått många västsvenskar att vilja engagera sig.

– Marknaden som uppkommit gör att många har svårt att navigera bland alla aktörer och tjänster som finns, säger Johan Rosander som ansvarar för grön teknik på företaget Teknikpartner.

Teknikpartner, med kontor i Sävedalen utanför Göteborg och i Varberg, har kunder i stora delar av Västsverige. Med sina 26 anställda profilerar sig företaget som en helhetspartner för både privatpersoner och företag, med egna projektörer, montörer och elektriker.

– Vi är en komplett firma som ger dig allt du behöver. Vi monterar inte bara upp ett batteri och går därifrån. Våra kunder kan lita på att alltid ha en uppdaterad produkt tack vare våra serviceavtal, säger Mikael Hallonqvist som är områdesansvarig för Storgöteborg.

Anpassa elförbrukningen

Västsvenskarnas elanvändning har ökat under de senaste åren, med tydliga toppar vissa delar av dygnet: till exempel under morgontimmarna och under den tidiga kvällen.

– Vi svenskar har skaffat oss större behov och elnätet har börjat darra. Om du väljer att låna ut ditt batteri minskar risken för störningar, säger Johan Rosander.

Genom ett samarbete med Varberg Energi erbjuder Teknikpartner olika stöd- och flextjänster som innebär att din lagrade batterikapacitet kan användas för att utjämna frekvensstörningar. Med ett batteri kan du nyttja större del av din egenproducerade el i hushållet samtidigt som det kapar effekttoppar och arbetar mot stödtjänster. På så sätt minskar du din påverkan på elnätet.

Mikael Hallonqvist är Teknikpartners elansvarige i område Storgöteborg.
Mikael Hallonqvist är Teknikpartners elansvarige i område Storgöteborg.

– Ersättningen du får gör att du snabbt betalar av kostnaden för installationen. Den bästa kilowatten är den du tillverkar och använder själv, säger Johan Rosander.

Enligt en prognos från Varberg Energi genererar ett 10kW-batteri en intäkt på omkring 40 000 kronor om året (exklusive moms). Förutom att avlasta elnätet gör du också klimatet en tjänst när du delar med dig av överskottet. Tjänsten som Varberg Energi erbjuder kan nyttjas i hela landet.

– Med hjälp av den gröna energi du är med och producerar minskar samhällets behov av att köpa in kolkraft och andra icke förnybara energikällor, säger Mikael Hallonqvist.

EXTERN LÄNK: Läs mer om att kapa effekttoppar

Teknikpartner vill hjälpa människor runt om i Storgöteborg att tjäna pengar på sitt batteri.
Teknikpartner vill hjälpa människor runt om i Storgöteborg att tjäna pengar på sitt batteri.

Snabb utveckling

Just nu är det rätta tillfället att satsa på detta, menar kollegorna på Teknikpartner. Stödtjänstmarknaden genomgår en snabb utveckling.

– Vänta inte i fem år. Se till att vara lite tidig på bollen här. Och tänk inte bara för stunden. Satsa på ett framtidssäkrat system. Det kommer att löna sig, säger Johan Rosander.

EXTERN LÄNK: Boka en kostnadsfri rådgivning med Teknikpartner