Sknk Holdings AB – nytt företag startar i Partille

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolagets verksamhet består i att äga aktier och andelar i andra företag."