Nytt företag startar i Partille : Robin Kindberg AB

Robin Kindberg AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta fast och lös egendom, aktier, andelar och värdepapper".