Nytt företag startar i Partille : Dgi AB

Dgi AB har som sin verksamhet att "äga aktier och andelar i andra företag samt äga och förvalta och fastigheter".