Nytt företag startar i Partille : Chör AB

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolaget ska äga och förvalta aktier, värdepapper, andelar och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."