Härryda Dansered 1:68 AB – nytt företag startar i Partille

Enligt företaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."