Handelsföretag i Partille försätts i konkurs

Aktiebolaget Qlementine AB har försatts i konkurs.