Ciscal Fastigheter Kommanditbolag startas i Partille

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolaget skall äga, förvärva och förvalta fast egendom."