Bolagsavveckling Doer & Co 1 AB bildas i Partille

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget ägna sig åt "Handel med värdepapper."