Tunnlarna ska ljusas upp – del av ny målbild för centrum i Partille

Replik: Stadsarkitekten ger besked om vad som är på gång med gång- och cykeltunnlarna under E20: ”I fokus för ett bättre sammanlänkat centrum.”

ANNONS
|

Partille kommun har tagit fram en målbild för hur Partille centrum ska utvecklas framåt och bli mer upplevelserikt, levande och sammanlänkat. I arbetet med målbilden har några nyckelprojekt identifierats som extra viktiga. Ett av projekten är att se hur befintliga kopplingar i nord-sydlig riktning i Partille centrum kan stärkas och skapa bättre sammankopplingar över och under E20.

De två gång- och cykeltunnlarna under E20 är i fokus för ett bättre sammanlänkat centrum.

Vi håller på att ta fram förslag på hur tunnlarna kan bli både tryggare och mer attraktiva. Bland annat ska belysningen i tunnlarna ses över då den är viktig för att öka tryggheten, tillgängligheten och flödet av folk som passerar. Vi vill också öka upplevelsevärdena och tittar på möjligheterna att utsmycka tunnlarna med mer konst.

ANNONS

Vi är medvetna om problematiken med vattensamlingar i gång- och cykeltunneln från Kyrktorget under E20 mot Björndammen vid kraftiga regn.

Tunneln ligger lågt och i samband med skyfall rinner skräp och löv tyvärr ner i tunneln och täpper till de avvattningsrännor som finns vid tunnelns båda mynningar och i mitten av tunneln. Kommunen gör punktinsatser i tunneln vid behov och rensar bort skräp och löv så att vattnet kan rinna undan. Vi underhåller och spolar även regelbundet rännorna med hjälp av entreprenör.

Sofia Werdell Ribba

Stadsarkitekt på samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun

LÄS MER:Planen: Så ska Oluff Nilssons väg bli en del av centrum

LÄS MER:Chockhöjning efter renovering tvingar bort hyresgäster: ”En tickande bomb”

LÄS MER:Triss i sandlådor – rondeller behöver utsmyckning

ANNONS