Satsning på pendeltågstrafiken istället för nedläggning

Insändarskribenten gör en historisk tillbakablick när det gäller pendeltågstrafiken från Alingsås till Göteborg och anser att spelplanen nu är radikalt förändrad och kan bädda för en efterlängtad utbyggnad av banan.

ANNONS
|

Låt oss ta det från början.

I slutet av 1970-talet försökte SJ’s generaldirektör Lars Petersson lägga ner Alingsåspendeln. Han var också ytterst nära att lyckas.

Jag minns dessa år väldigt väl. När jag som nyutnämnd ordförande i kommunstyrelsen (1977) intog mitt tjänsterum, så låg ett brev på bordet från Lars Petersson. Han ville lägga ner pendeltågstrafiken Göteborg-Alingsås.

Förhandlingar fördes under några års tid mellan GR, Partille, Lerum, Alingsås och SJ, men till slut fick Lerum nog. Förhandlingarna strandade och vi uppvaktade Regeringen Fälldin... Och tågtrafiken blev kvar.

Bland berörda kommuner – Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås – var Lerum mest berörd. Mellan Göteborg och Alingsås finns tio stationer varav sex av dessa är lokaliserade i Lerums kommun. Då, som nu, är majoriteten av tågpendlarna bosatta i Lerums kommun.

ANNONS

Till bilden hör också att politikerna i Lerum var helt eniga och dessutom rejält uppbackade av ”Låt tågen gå”-rörelsen.

Nu, 45 år senare, är man på gång igen! Nu är det Västtrafik (med indirekt stöd av Västra Götalandsregionen, VGR) som går till attack. Sanningen är att ”smygavveckling” har pågått i mer än tio år. Bedrövligt!

Varför, vilka motiv finns?

– Tänker Västtrafik köra buss i Västlänken…

– Är man ute efter ”nollsummespel ”, det vill säga pendeltåg till Borås kräver buss till Alingsås…

Men nu är ju förutsättningarna och spelplanen radikalt förändrad.

I särskilt beslut meddelade Regeringen, 22 december 2022, att höghastighetsprojektet avbryts och samtidigt tillkännager man följande inriktning:

”Satsningar på järnväg bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik så att jobb och tillväxt stärks”.

Med stor sannolikhet innebär detta att Västra Stambanan, och särskilt sträckan Göteborg-Floda-Alingsås hamnar i fokus. Äntligen, kan ”Sveriges värsta flaskhals ” byggas bort med stor nytta för både person- och godstrafiken.

Notera att Banverket redan 2002 argumenterade för fyrspår på sträckan Göteborg-Floda.

Det som inte SJ eller Lars Petersson kunde se eller tänka sig kommer nu att hända. Två nya spår i en så kallad Grödingelösning, det vill säga lokaliserade i en ny och egen korridor är väl utredd sedan flera år. Partille och Lerums kommun har mark reserverade i sina respektive översiktsplaner.

Jag utgår ifrån att Regeringen med det snaraste ger Trafikverket i uppdrag att starta den första fasen i den formella processen, och genomför lokaliseringsutredningen på sträckan Göteborg-Floda-Alingsås.

Mot bakgrund av det omfattande förarbetet kan detta skede hantera smidigt, vilket innebär att byggstart kan ske ganska snart och spåren vara färdiga för trafikering i början av 2030-talet.

Prislappen för den första etappen, Göteborg- Floda, är också beskedlig, 6-8 miljarder, eller cirka en tiondel av kostnaden för ny järnväg Göteborg- Borås.

Detta innebär också att Västtrafiks avvecklingsplaner för pendeltågstrafiken Göteborg-Floda-Alingsås kan få ett slut.

Lennart Wassenius

F.d. KSo i Lerums kommun

LÄS MER:Så blir framtidens kollektivtrafik i Lerum och Floda: Sex tåg i timmen

LÄS MER:Chocken: Direktbussarna från Lerum till Göteborg kan läggas ner

LÄS MER:Därför vill Västtrafik lägga ner direktbussarna från Lerum till Göteborg

LÄS MER:Aspedalens tågstation i Lerum kan läggas ner – politiker tar strid

ANNONS