Aspedalens station i Lerum är en av de stationer som kan försvinna när Västtrafik planerar tätare tågturer.
Aspedalens station i Lerum är en av de stationer som kan försvinna när Västtrafik planerar tätare tågturer. Bild: Daniel Elfvelin

Pendeltågen ska vara kvar – regiontåg läggs till

Replik på insändaren ”Satsning på pendeltågstrafiken istället för nedläggning”. Västtrafik meddelar att pendeltågen blir kvar samtidigt som regiontågen ska stanna i Partille, Lerum och Floda och därmed tågtrafik sex gånger i timmen totalt.

ANNONS

Tack för din insändare.

Vi har inga planer på att lägga ner pendeltågen mellan Göteborg och Alingsås. Tvärtemot vill vi behålla dagens pendeltåg och dessutom kraftigt utöka regiontågstrafiken på hela sträckan mellan Göteborg och Skövde. Vi satsar för att fler ska vilja och kunna resa hållbart.

När Centralen-delen av Västlänken står klar 2026 kommer regiontågen stanna även i Partille, Lerum och Floda. Tågen kommer att fungera som ett snabbpendeltåg mellan Göteborg och Alingsås, och avgå upp till fyra gånger i timmen. Tillsammans med pendeltågen blir det sex avgångar i timmen från Lerum. För att kunna utöka trafiken av regiontåg behöver de långsammare pendeltågen snabbas upp. Det enda sättet som vi kan göra det är genom att låta pendeltågen stanna på färre ställen. Därför finns det ett förslag om att tågen inte ska stanna vid stationerna Aspedalen och Sävenäs. Det är de två stationerna som bedöms få minst negativ påverkan. Mellan stationerna Aspedalen och Lerum är det mindre än en kilometer.

Förslaget är framtaget för att det är mycket trångt på spåren mellan Göteborg och Alingsås. Kapaciteten behöver byggas ut. För närvarande finns ingen pågående planering på Trafikverket för en ny järnväg mellan Göteborg och Alingsås. Även om det skulle bli aktuellt ligger trafikstart på en ny bana många år bort. Innan dess behöver trafiken utvecklas, så att den svarar upp mot önskemålen om en snabb och tät kollektivtrafik. En trafik som också drar nytta av den ökade tillgängligheten i Göteborg med Västlänken på bästa möjliga sätt.

Markus Gunnervall, trafikstrateg på Västtrafik

LÄS MER:Pendlare från Jonsered upprörda: ”Problematiskt”

LÄS MER:Lägre priser hos Västtrafik gäller året ut – efter politiska turerna

LÄS MER:Så såg Sävedalen ut för 100 år sedan

LÄS MER:Satsning på pendeltågstrafiken istället för nedläggning

ANNONS