Gata/parkchefen ger svar på hur snöröjningen är upplagd i Partille.
Gata/parkchefen ger svar på hur snöröjningen är upplagd i Partille. Bild: Jonas Rindefjell

Olika aktörer och prioriteringar vid snöröjningen

Vinterväghållningen i Partille kommun sköts av flera parter med olika ansvarsområden, skriver gata/parkchefen Maria Lind i sitt svar på insändaren ”Snöplogen plogar vägen – men gång- och cykelbanan lämnas”.

ANNONS
|

När det gäller det kommunala gång- och cykelvägnätet samt bilvägar och bussgator är det Partille kommuns gatu- och parkenhet som ansvarar för vinterväghållningen. Kommunens fastighetsbolag Partillebo AB ansvarar i sin tur för halkbekämpning och snöröjning inom sina bostadsområden, medan öppethållandet av idrottsplatser och fotbollsplaner hanteras av kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

LÄS MER:Snökaoset har dragit in

För att utryckningsfordon och bussar ska kunna komma fram, prioriterar kommunens gatu- och parkenhet huvudstråk för trafik och branta bostadsgator vid halkbekämpning och snöröjning. När det är möjligt sett till vädersituationen påbörjas därefter insatser i det kommunala gång- och cykelvägnätet.

Partillebo AB och kultur- och fritidsförvaltningen prioriterar sina insatser utifrån sina respektive ansvarsområden.

ANNONS

Det gör att halkbekämpning och snöröjning av gator och kommunala gång- och cykelvägar inom ett bostadsområde i Partille inte alltid sker samtidigt.

Maria Lind

Gata/parkchef, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret, Partille kommun

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS