Enligt Kullegårdens äldreboende har de påbörjat ett förbättringsarbete inom verksamheten.
Enligt Kullegårdens äldreboende har de påbörjat ett förbättringsarbete inom verksamheten. Bild: Pixabay

Missvisande bild av Kullegården: ”Ett pågående förändringsarbete”

Enhetscheferna på Kullegårdens äldreboende samt avdelningschefen Daniel Pus inom äldreomsorgen vill nyansera den bild som florerat i media den senaste tiden. ”Vi har stor respekt för reaktionerna och vi arbetar löpande med att möta dessa”. Här är deras replik på insändaren ”Dementa irrar omkring – personal går på knäna”.

ANNONS
|

Inom hela vård- och omsorgsförvaltningen pågår en större förändringsresa utifrån arbetet med att erbjuda alla medarbetare önskad sysselsättningsgrad. Det gäller även Kullegårdens äldreboende. Under två års tid har vi på Kullegården successivt erbjudit våra medarbetare högre sysselsättningsgrader vilket nu medför att vi är färre personer men med högre sysselsättningsgrader. För oss har och är det viktigt att våra medarbetare får arbeta i den omfattning de vill. Förändringsprocessen har skapat reaktioner då arbetstiden nu behöver förläggas på ett annorlunda sätt än tidigare och att det utifrån detta gett behov av nya arbetssätt.

Några har valt att lämna

Vi har stor respekt för reaktionerna och vi arbetar löpande med att möta dessa. I den här förändringsprocessen har även vissa medarbetare valt att lämna verksamheten vilket vi beklagar då vi befinner oss i början av förändringsarbetet. Vi arbetar löpande med förslag till förbättringar, justerar och följer upp. Exempel på detta är att vi efter första schemaperioden ändrat och i stort sätt tagit bort alla kvällar inför ledig helg vilket insändaren tog upp. Det efter dialog med medarbetarna. Vi har även tidigare tillsatt arbetsgrupp av medarbetare som utifrån sin erfarenhet och kompetens arbetar med att ta fram nya arbetssätt löpande. Det eftersom vi tror våra medarbetare ser lösningar bättre än vi enhetschefer.

ANNONS

Att det finns en tystnadskultur och rädsla för repressalier om man uttrycker sig är något som vi ställer oss frågande till. En ständig och pågående dialog finns med våra medarbetare. Vi uppmanar till dialog och medarbetarnas delaktighet i förändringsarbetet utifrån de förutsättningar som finns. Att man som medarbetare inte får gehör på förslag som inte går att genomföra utifrån givna förutsättningar innebär inte att vi inte lyssnar. Vi upplever bilden av en tystnadskultur inte talar för alla medarbetare. Vilket man kan få intryck av utifrån insändaren och tidigare uttalanden. Inom avdelning Äldreomsorg har vi en bra dialog och samverkan med vår fackliga organisation där vi delar bilden att dialog mellan chef och medarbetare är viktig och behöver öka ytterligare. Det är något vi gemensamt arbetar mot.

Missvisande begrepp

Insändaren uttrycker även att vi har gjort medarbetarna till slavar inom vården vilket vi tycker är ett väl starkt och missvisande begrepp. Alla som arbetar hos oss har naturligtvis en fri vilja utifrån sin anställning och lön för utfört arbete. I anställningsavtalet finns reglerat vilken arbetstid som ska utföras utifrån medarbetarens sysselsättningsgrad, denna är inte förändrad. Medarbetare som arbetar natt har enligt avtal till och med fått ett sänkt heltidsmått från april vilket resulterar i att de faktiskt är färre timmar på arbetet än tidigare.

En viktig del av förändringsarbetet är att det även syftar till att vi har fler ordinarie medarbetare, i stället för vikarier som arbetar vid planerade semestrar, sjukdom med mera. Det tror vi inom kort kommer ge större kvalitetshöjningar för våra hyresgäster då våra tillsvidareanställda medarbetare, utifrån erfarenhet och krav på omvårdnadsutbildning för tillsvidareanställning generellt har högre kompetens än tillfälliga medarbetare.

Hos vissa medarbetare har här det nya arbetssättet väckt reaktioner utifrån att det kräver att man ibland arbetar arbetspass på en annan enhet än den man vanligtvis brukar jobba på. Detta även om man till största del av sin arbetstid arbetar på samma enheter.

Förbättringsarbete pågår

I fler år har vi sett i vår brukarenkät att våra hyresgäster lämnat ett lågt betyg hur man upplever den inre miljön på Kullegården. Resultaten har även varit låga i jämförelse med andra kommuner i regionen och nationellt. Därav påbörjades under föregående år, ett större arbete med att städa upp, byta ut gamla slitna möbler och inredning. Vi arbetar med färgsättning, textilier och fört in fler gröna växter, satsat på våra uteplatser, musiksystem i våra allmänna ytor och mycket mer. Arbetet är pågående med ytterligare satsningar under året och framåt. Företaget som är upphandlat för större delar av uppdraget har stor erfarenhet av inredning av äldreboenden med demensinriktning.

På Kullegården har vi öppnat upp våra enheter, skapat förutsättningar för våra hyresgäster med demenssjukdom att röra sig fritt och obegränsat. Detta utifrån den nationella strategin om nollvision kring tvång och begränsningsåtgärder inom demensvården. Inga låsta dörrar finns mellan enheterna här. Enheterna binds samman av det vi kallar ”Ströget” vilken är en lång passage med stora fönster ut mot våra vackra innegårdar. Här finns fler sittplatser att vila på och en naturlig samlingsplats i mitten av Ströget där vi har aktiviteter. Musik spelas i högtalarna och fika serveras för de som vill. Under dagarna är här fullt av liv och vi noterar att flera av våra hyresgäster gärna sätter sig här och tittar på all rörelse, lyssnar och socialiserar. Vår ambition är man inte skall känna sig begränsad eller inlåst. Den rörelsefriheten kan kanske för en besökare eller medarbetare tolkas som att våra hyresgäster "irrar omkring". Det är i så fall det vi vill.

Med full respekt för olika individers upplevelser, så vill vi åter påpeka att vi är i början av ett större förändringsarbete som initialt kan skapa viss oro. Vi vill dock inte att detta ska ge en missvisande bild över Kullegårdens äldreboende. I den kommande veckan har vi anhörigmingel på Kullegårdens äldreboende där vi kommer berätta mer om vår verksamhet. Vi hälsar alla anhöriga varmt välkomna för att skapa sig en egen uppfattning om boendet.

Gunilla Lambro, enhetschef på Kullegårdens äldreboende.

Therese Fenevall, enhetschef på Kullegårdens äldreboende.

Daniel Pus, avdelningschef för avdelning äldreomsorg.

LÄS MER:Partilles politiker försvarar nya schemat – trots protesterna

LÄS MER:Missförhållande på Furulunds äldreboende: ”Det är skamligt”

Så här prenumererar du!

Klicka HÄR för att komma till prenumerationserbjudandet. Då får du inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in med i e-tidningsappen och nyhetsappen.

De nedladdningsbara apparna hittar du om du söker på ”Partille Tidning” i AppStore eller Google Play.

ANNONS