Lärarfacken är inte nöjda med hur skolan i Partille har utvecklats och kallar det ett stort politiskt misslyckande.
Lärarfacken är inte nöjda med hur skolan i Partille har utvecklats och kallar det ett stort politiskt misslyckande. Bild: Shamiram Demir

Lärarfackets kravlista till Partilles politiker

Lärarfacken är inte nöjda med hur skolan i Partille har utvecklats och kallar det ett stort politiskt misslyckande. Nu skickar de en kravlista till politikerna och begär svar innan valet.

ANNONS
|

Nu är det hög tid att påminna väljarna och politikerna i Partille om att många viktiga frågor gällande skolan fortfarande väntar på en lösning. Vi i lärarfacken, som snart samlas i Sveriges Lärare, ställer frågor till politikerna i Partille kommun – och vi kräver svar före valet.

Snart är det dags för kommunal-, region- och riksdagsval. Vi undrar vad ansvariga politiker tänker göra för att lyfta skolan? Vilka satsningar är partierna i Partille beredda att göra för att vi lärare ska kunna fokusera på vårt kärnuppdrag, undervisningen? Vilka satsningar är partierna beredda att göra för att ge barn och ungdomar i Partille en likvärdig chans att lyckas fullfölja sin utbildning och att nå sin fulla potential?

ANNONS

Bottenplacering för Partilles lärartäthet

I Lärarförbundets ranking Bästa Skolkommun som gjorts årligen kunde vi 2021 utläsa att Partille stadigt sjunker i förhållande till övriga Sveriges kommuner. Partille hamnar på plats 289 av 290 vad gäller Lärartäthet, plats 244 av 290 gällande resurser till undervisning samt plats 265 när det handlar om friska lärare.

Lärarbristen består och arbetsgivaren har inte ekonomi att rekrytera behöriga lärare, särskilt utsatt i Partille för detta är förskolan. Ett annat hot mot läraryrket, både vad gäller yrkets hållbarhet och lärarnas hälsa, är arbetsbelastningen. Det drabbar i förlängningen eleverna och hela utbildningens kvalitet. För detta behövs akuta lösningar.

Enligt Skolverkets statistik från läsåret 20/21 lämnar nästan var fjärde elev i Partille åk 9 utan fullständiga betyg och strax över 12 procent av våra elever är inte behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. I skolinspektionens enkät har vi mellan år 2020 och 2022 tappat kraftigt när det gäller särskilt stöd, vi hade år 2020 10 procent lägre indexresultat än landet och i år är den skillnaden 14 procent – eleverna i Partille som har störst behov av stöd i skolan får alltså i högre grad än landet inte det stöd de har rätt till. Anledningen till detta är en under de senaste åren konstant tilltagande underfinansiering.

Ett stort politiskt misslyckande

Detta är inget annat än ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Varför ger inte alla Partilles skolor alla elever en chans?

Vilka är partiernas förslag för att just Partille kommun ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet? Det borde vara det självklara målet för alla skolansvariga att sträva mot!

Här i Partille kräver Lärarfacken särskilt:

• Minska antalet barn i barn-/elevgrupper i förskola/skola.

• Öka tiden till för- och efterarbete, detta både säkrar arbetsbelastningen och ökar kvalitén på undervisningen.

• Öka resurserna till förskola/skola så att förutsättningarna att möta elevers behov av stöd, utveckling och måluppfyllelse nås.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds styrelser

Från den 1 januari 2023, Sveriges Lärare

LÄS MER:Lägst peng för skolmat i Partille – bedrövligt!

LÄS MER:Fackets smocka till förskolorna i Partille

ANNONS