Månadskortet blir dyrare. Västtrafik förklarar varför.
Månadskortet blir dyrare. Västtrafik förklarar varför. Bild: Kajsa Centre

Högre kostnader på grund av turtäthet och uppgraderingar

Replik från Västtrafik på insändaren Skyhög prisökning av månadskortet – följer inte prisindex.

ANNONS

Tack för din insändare. Inflationen är inte den huvudsakliga orsaken till att priserna i kollektivtrafiken höjs. Vilket pris som sätts baseras på en sammanvägd bedömning av kostnaderna för att köra och utveckla kollektivtrafiken. Dessa kostnader är högre än vad de var 1975.

Precis som du skriver är förutsättningarna annorlunda idag. Dels när det gäller miljösatsningen – bland annat kommer hela regionens stadstrafik vara elektrifierad år 2030 och detta arbete är i full gång. Utöver bekvämlighet har vi också utvecklats när det kommer till turtäthet, trafikutbud, kapacitet, digitalisering, utveckling i betalningsmöjligheter, uppgradering gällande säkerhet med mera.

I Sverige har vi en modell där kollektivtrafiken till hälften finansieras med skattemedel och den andra hälften med biljettintäkter. Priserna i kollektivtrafiken beslutas av politikerna i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

Frida Antonsson, Västtrafik

LÄS MER:Skyhög prisökning av månadskortet – följer inte prisindex

LÄS MER:Västtrafik ordnar tävling för att utse vackraste hållplatsen

LÄS MER:Partille kommun deltar i Västtrafiks projekt Vintercyklist

ANNONS