Insändare: Förbud mot kusinäktenskap motverkar hedersförtryck

När kusiner ingår äktenskap med varandra kan det finnas en särskild risk för att äktenskapet är föranlett av påtryckningar, hedersstrukturer och i värsta fall tvång, skriver de moderata riksdagsledamöterna Ellen Juntti och David Josefsson.

ANNONS

Hedersrelaterade maktstrukturer innebär hårda krav på att sätta familjens, släktens eller andra kollektiva intressen framför sina egna. Det finns forskning som pekar på att var tredje skolelev med utländsk bakgrund, uppemot 240 000 ungdomar, lever under hedersrelaterade familjenormer. I en undersökning från 2009 uppskattade Ungdomsstyrelsen att 70 000 individer i Sverige i åldern 16–25 år upplever att de inte kan välja fritt vem de vill gifta sig med. Risken för att valet av partner kan vara en angelägenhet för flera, istället för att individuellt val, är särskilt hög när kusinäktenskap förekommer.

Utöver att kusinäktenskap ofta kan förekomma i en hederskontext finns det andra associerade problem. Inom klaner förekommer släktbaserade nätverk, där kusinäktenskap kan användas som ett verktyg för att upprätthålla en parallell samhällsstruktur. Det finns även mycket starka medicinska skäl att göra det förbjudet för kusiner att gifta sig med varandra. Forskning har visat att medicinska risker ökar när kusiner får barn med varandra, och risken är särskilt hög i släkter där kusinäktenskap förekommit i flera generationer.

ANNONS

I Sverige ska ingen behöva ingå i ett äktenskap mot sin egen vilja.

Det kan vara svårt för utomstående att avgöra om det är fråga om ett tvångsäktenskap, eftersom det ofta rör sig om subtila påtryckningar över en lång tid. Här måste samhället därför ta sitt ansvar. I Sverige ska ingen behöva ingå i ett äktenskap mot sin egen vilja. Under de senaste decennierna har flera lagar stiftats för att säkerställa just det.

Bland annat kriminaliserades äktenskapstvång år 2014 och år 2020 infördes ett särskilt barnäktenskapsbrott. Trots all ny lagstiftning finns det unga i Sverige som lever i en hederskontext och upplever att de har begränsade möjligheter att själva välja partner.

Ett förbud mot äktenskap mellan kusiner skulle kunna fungera som ett komplement till de straffrättsliga reglerna om äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott. Regeringen arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att motverka och bekämpa alla former av hedersrelaterat våld och förtryck. När det gäller äktenskap står en sak klar: ingen ska tvingas att gifta sig mot sin vilja. Så länge påtryckningar och tvång till giftermål förekommer har samhället ett ansvar att agera.

David Josefsson (M)

Gruppledare i civilutskottet och riksdagsledamot

Ellen Juntti (M)

Riksdagsledamot i civilutskottet

LÄS MER:Video: Se Lisa Miskovskys hyllning till Lasse Berghagen

LÄS MER:Landvetter IS säkrade kontrakt för division 2 efter tuff höst

LÄS MER:21-åring ville checka in trickskniv på Landvetter – döms

ANNONS