Viktigt att utreda före beslut om Högadalsskolan

Debatt

Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens ord­föranden är positiva till att Internationella Engelska skolan (förkortad IES) skall få köpa Högadalsskolans i Mölnlyckes skolgård för att låta Skanska bygga en egen skolbyggnad. Högadalsskolan upphör och skolbyggnaden rivs. De båda ordföranden har givit förvaltningen att arbeta ut en avsiktsförklaring.

Ordförandena Vorberg och Kornevik Jakobsson har avgivit ett löfte att frågan om IES etablering skall utredas in-nan ett eventuellt avtal ingås. En sådan utredning anser vi social­demokrater bland annat bör innehålla svar på följande frågor:

1. A. Finns det plats för elever som inte beviljas plats i IES i kommunens övriga skolor?

B. Hur lång skolväg kommer de elever få som inte får plats i IES- skolan eller ogillar att undervisningen sker på annat språk än svenska?

C. Kommer det ordnas skolskjuts för dessa elever?

2. Hur kommer en eventuell IES-etablering påverka ekonomin i kommunen?

Sakupplysning: IES fyller sina klasser maximalt, är negativa till att ta emot elever med särskilda behov, har fler obehöriga och därmed billigare lärare. De kan då driva en skola billigare än en kommunal som är skyldig att ta emot alla elever och som har som skyldighet enligt skollagen att enbart anställa behöriga/utbildade och därmed dyrare lärare.

3. Strider ett avtal med IES inte med konkurrenslagstiftningen, då avtalet inte är upphandlat i fri konkurrens med andra kommersiella skolar utan är tilldelat?

4. Vilka följder får en etablering av IES på trafiksäkerheten och framkomligheten i Mölnlycke och i synnerhet för barnen i södra delen av Mölnlycke?

Sakupplysning: IES- skolan har upptagningsområde i hela Härryda kommun samt andra kommuner. Detta innebär mer trafik.

5. Hur kommer etablering av IES-skolan, med ökande trafikmängder att påverka luftkvaliteten och andra miljöfaktorer i Mölnlycke?

6. Vilka för- och nackdelar innebär en undervisning som till större delen sker på ett annat språk än svenska?

Sakupplysning: Forskningen har visat att det tar längre tid och mer arbete att lära sig andra ämnen på ett annat språk än hemspråket. Dessutom är svenska elever redan kända för att ha goda kunskaper i engelska.

7. Vilka följder får nedläggningen av den välfungerande Högadalsskolan på möjligheten att rekrytera lärare? Riskerar vi en flykt av lärare från kommunens skolor?

Sakupplysning: Idag har vi lärarbrist, lärare kan välja och vraka. Det finns risk att lärare söker sig till kommuner där en välfungerande skola inte rivs. Vågar lärare arbeta kvar i Härryda kommun?

8. Hur kommer övriga elever i kommunen påverkas av att IES-skolorna sätter så kallade glädjebetyg – betyg som ligger över de nationella proven? Kommer IES-eleverna utestänga elever från övriga grundskolor från attraktiva utbildningsprogram vid Hulebäcksgymnasiet och andra gymnasier?

Ovanstående är frågor som bör besvaras innan kommunfullmäktige kan ta ställning till frågan om nedläggning av Högadalsskolan och försäljning av skolans mark.

Patrik Linde (S)
Kommunalråd
Siw Hallbert (S)
Andre vice ordf. Välfärdsnämnden
Mats Werner (S)
Före detta kommunalråd