Arkivbild: PER ANGER
STOR UPPSLUTNING. Många föräldrar har gått samman och kämpat för att bevara Högadalsskolan. Kommunen vill nu även utreda andra möjliga placeringar för friskolan IES i Härryda kommun.

Utreder fler platser för ny friskola

Härryda kommun

Planerna på att lägga ner Högdalsskolan för att låta Internationella engelska skolan (IES) etablera sig på fastigheten har rört upp mycket känslor.
Kommunstyrelsen öppnar nu för att utreda även andra möjliga placeringar.

Den politiska majoriteten i Härryda kommun (Alliansen och Sportpartiet) vill bredda utbudet av skolor genom att låta privata aktörer etablera sig i kommunen. Kommunstyrelsen har därför ställt sig positiv till att låta Internationella engelska skolan etablera sig i kommunen och har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera IES på den tomt där Högadalsskolan nu ligger.

Väckt känslor

Förslaget att lägga ner Högadalsskolan har dock fått många berörda, både föräldrar, elever och lärare att protestera och kommunen vill nu även utreda andra möjliga placeringar av IES i kommunen.

I samband med kommunstyrelsens möte 25 september förtydligades därför uppdraget till att gälla ”Högadalsskolans fastighet eller annan anvisad plats”.