Sjöar och våtmarker kalkas med helikopter

Partille/härryda

Fram till mitten av oktober kommer ett antal sjöar och vattendrag i Göteborgsregionen att kalkas, vilket även gäller i Härryda och Partille kommuner.

Kalken sprids med hjälp av båtar och helikoptrar och syftet är att motverka försurning som skadar djur- och växtlivet.

I Partille kommun kalkas Svartåbäcken och Kåsjön och i Härryda är det Mölndalsåns och Kungsbackaåns vattensystem som kalkas.