IES är en kvalitetsskola för alla

Debatt

Svar till ”Viktigt att utreda före beslut om Högadalsskolan”, 3/10.

Vi är i ett tidigt skede av att undersöka förutsättningarna för att eventuellt öppna en skola i Härryda. Vi gör det på inbjudan av kommunen och önskemål från föräldrar i området. Det finns däremot ännu inga beslut fattade om var skolan ska ligga och vi håller tillsammans med kommun och byggbolag just nu på att utvärdera flera alternativ.

Vi vänder oss starkt mot att författarna anger ett antal så kallade ”sakupplysningar” som är direkt felaktiga och vi kan bara beklaga att de inte tagit sig tid att ta reda på fakta om Internationella Engelska Skolan (IES). Vi är transparenta och tycker att det är viktigt för demokratin att diskussion sker baserat på fakta så att alla kan bilda sin egen uppfattning. Korrekta upplysningar om IES:
– Vi tar emot alla elever baserat på kötid, först i kön får först plats oavsett bakgrund.

– Genom det fria skolvalet kan segregation brytas och föräldrar påverka sina barns framtid. Våra skolor har ett stort upptagningsområde, vilket ger ett blandat elevunderlag. 38% av eleverna har utländsk bakgrund, jämfört med rikssnittet på 25%. Vi har sammanlagt 26 000 elever från 160 olika kommuner i våra 37 skolor.

– Varje skola har sin egen kö och kön till en ny skola börjar därför tom.

– Vi har upp till 32 elever i klasserna och de är ofta fulla då det finns en stor efterfrågan på kvalitetsskolor.

– Vi har 85% behörighet bland våra lärare. Nationellt är snittet 81%.

– Det finns inget belägg för att vi systematiskt är mer generösa i vår betygssättning jämfört med andra skolor. Vi arbetar strukturerat med kvalitet för att betygen ska vara rättvisa. Vi erbjuder en lugn och trygg skola där lärare kan undervisa och elever lära och det ger goda resultat.

– Vi har många elever med diagnoser. En lugn och strukturerad miljö fungerar bättre för dessa barn vilket deras föräldrar vet. Vi sätter in de resurser som krävs för att de ska lyckas.

– Det är skillnad på att kunna engelska och behärska engelska fullt ut. Den forskning som vi tror författarna hänvisar till gäller undervisning på gymnasiet av icke engelskspråkiga lärare. Det är inget som vi bedriver eller stödjer. Forskning visar däremot att tvåspråkighet förbättrar kognitiva förmågor såsom arbetsminne och förmågan att fokusera och resonera.

Efter mer än 25 år som skola vågar jag påstå att vi vet att vårt sätt att bedriva undervisning fungerar väl. Vi är stolta över att bidra till samhället genom att ge våra elever, oavsett bakgrund, en utbildning av hög kvalitet. Vi välkomnar också politiker och andra som har funderingar att ta kontakt med oss.

Jörgen Stenquist
Vice vd IES