Vi vill utveckla Högadalsskolan

Härryda

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-29 beslutades om att ge förvaltningen i uppdrag att ”ersätta nuvarande Högadalsskolan med nya lokaler på samma fastighet samt viss förändring av verksamheten”.

Förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring för samarbetet med Engelska skolan och Skanska AB. En sådan avsiktsförklaring innebär antagligen att Engelska skolan har ensamrätt att föreslå ett förslag och att kommunen frånsäger sig rätten att komma med egna förslag så länge avsiktsförklaringen råder.
Vid omröstningen i kommunstyrelsen så röstade Alliansen, Sportpartiet och Sverigedemokraterna för beslutet. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade emot beslut och gjorde en skriftlig reservation där det även ingick att beslutet inte kan tas i kommunstyrelse utan måste hänskjutas till kommunfullmäktige eftersom det är ett beslut med avgörande betydelse enligt kommunallagen.

I förra numret av HP (2019-08-29) var det fem insändare som på ett mycket sakligt sätt protesterade mot att lägga ned en väl fungerande skola. Vi i Miljöpartiet och Socialdemokraterna stödjer deras arbete att behålla och utveckla Högadalsskolan.

Vi i Miljöpartiet och Social­demokraterna uppmanar Alliansen och dess stödpartier att dra tillbaka avsiktsförklaringen och istället ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utveckla den väl fungerande Högadalsskolan.

I den ekonomiska situationen som kommunen har med krav på besparingar/neddragningar på ca 60 miljoner, kan man inte leka med kommunens pengar och vara slösaktig och lägga ned fungerande verksamhet.

Roland Jonsson
MP i Härryda
Patrik Linde
Socialdemokraterna i Härryda