Varför svarar inte Partillebo?

Partille

För en tid sedan, så länge tillbaka som den 6/8, läste jag en insändare som handlade om ”Ingen fönstershopping hos Partillebo”. Jag har varje vecka efter att jag läst den insändaren letat efter det svar som jag förmodade att Partillebo skulle replikera med. Tror mig veta att jag inte missat ett eventuellt svar utan förstår att Partillebo helt enkelt valt att inte besvara en kunds synpunkter.

Mycket märkligt då Partillebo är en organisation vars huvuduppgift utifrån ”sin bransch” torde vara att bland annat sörja för god information och service åt de boende som är att betrakta som Partillebos kunder.

Måhända tycker Partillebo att den service de kan erbjuda är riktad åt andra hållet. Att Partillebo är hyresgästernas kund och som sagt inte tvärtom. Jag tycker att det är mycket nonchalant att inte replikera på den tidigare insändaren och kanske är förklaringen att medarbetarna på Partillebo inte ens bor inom det utgivningsområde som tidningen täcker.

Jag håller med insändaren. De erbjudande som Partillebo lägger ut på sin hemsida är i princip helt fria från information och beskrivningar som är intressanta för den som söker lägenhet. Område nämns men när det gäller objektet i sig så är det i text mycket dåligt beskrivet omkring objekten, inget om standard i lägenheten, om den är sliten, nyrenoverad eller i behov av renovering, inte mycket mer än teckensymboler för tvättmaskin och så vidare. Inte alltid en bild av objektets placering sett till väderstreck och inte heller någon tydlig fingervisning om var i huset objektet är beläget.

Däremot, har du inte tackat ja efter tre stycken erbjudna objekt så kastas du ut ur kön. Det blir ju då så att Partillebos regler blir tvingande och styrande och direkt diktatoriska. Den tidigare insändaren betonade vikten av hur viktigt det är att se objekten och att en naturlig del i valet är ibland att säga nej, vilket du som sagt helst inte ska göra för då förlorar du hela din kötid. Nej Partillebo. Man ska vara glad att man över huvud taget fått ett erbjudande och passar inte det så åker man efter en tid ut.

Jag tycker Partillebo ska se över sina regler och göra om och göra rätt. För det kan väl inte vara så att man straffas ut på grund av att Partillebo tidigare haft ett annat regelsystem där man kunnat säga nej fler än tre gånger och att de regler som nu finns istället betyder att de gjort det administrativt enklare för sig. Undrar om jag får replik på denna insändare?
Dick Fredriksson