Vänsterpartiet blandar bort korten

Partille

Svar till Lennart Björk (V) och Linus Johansson (V), 5/9.

Som vanligt blandar Linus och Vänsterpartiet bort korten. Skolan har alltid haft ansvaret för att tillse att elever inom ramen för deras utbildning får ta del av kultur och natur. Det Vänsterpartiet vill, är att kommunen ska stå för avgiftsfria busskort till en kostnad på upp till 290 miljoner kronor vilket skulle innebära skatte­höjning på upp till 3 kronor och 20 öre. Det är dock glädjande att Vänsterpartiet gått från att kalla detta gratis till avgiftsfritt, men det innebär ju inte att det inte kostar något! Det är skrämmande att Vänsterpartiet pratar vitt och brett om allt man vill införa, busskort, sex timmars arbetsdag med mera, med mera, utan att ta sig tid att räkna på vad saker faktiskt hade kostat att införa. I en tid där vi tydligt ser avmattning i konjunkturen bör man vara extra aktsam med våra gemensamma resurser.

Folkhälsorådet, där undertecknad är ordförande, har tagit initiativ till att Partille kommun är med i ”aktivitetsbussen”. Detta ska nu prövas i samverkan med bland annat Västtrafik och Sävehof. Vår förhoppning är att det ska falla väl ut och så småningom förhoppningsvis komma att gälla fler föreningar och barn. Det är glädjande att Vänsterpartiet uppskattar vår prioritering.

När det kommer till socioekonomiska förutsättningar så är en god utbildning och att komma i arbete de viktigaste nycklarna för att stärka människor inför framtiden, inte avgiftsfria busskort.
Marith Hesse (M)