Utegymmet i Rävlanda försenat

Rävlanda

Projektet med att bygga ett nytt utegym i Rävlanda har stått still sedan i juni, men nu har planeringen börjat ta fart igen.
– Om några veckor tror jag att bygget ska vara igång, säger Jan Hermansson, ordförande i Rävlanda samhällsförening.

HP/PT berättade i våras att samhällsföreningen hade planer på att bygga ett nytt utegym med ett femtontal olika stationer. Utegymmet skulle anläggas i anslutning till Rävlandaskolan och motionsspåret för att både motionärer och skolelever skulle kunna använda sig av det.

”Rena hälsoskäl”

– Vi hade pengar i vår kassa som vi ville satsa på ett utegym av rena hälsoskäl, säger Jan Hermansson.

Även Härryda kommun och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är med i projektet.

Målsättningen var att utegymmet skulle vara klart innan semestrarna, men har nu blivit framskjutet efter att en drivande person i projektet fått förhinder att fortsätta.

Tagit upp samtalen

– Det var lite olyckligt och har lett till att arbetet stagnerat under semestern, men nu har vi börjat ta upp samtalen igen. Vi har redan röjt platsen för banan och har grävt ner kabel till belysning. Det vi ska börja med nu är markarbeten för banan som ska ha ett underlag ungefär som ett motionsspår och att montera själva hindren, säger Jan Hermansson.

För att förverkliga planerna har samhällsföreningen tagit hjälp av lokala sponsorer och föreningar.

– Det fysiska arbetet lägger vi ut på hela samhället, den praktiska arbetsviljan finns, svårigheten är att få ihop den administrativa biten, säger Jan Hermansson.

När utegymmet kommer att vara klart vågar han inte sia om i dagsläget.

– Om fjorton dagar ska vi ha ett nytt möte och då kommer vi att veta mer, säger han.