Tomt- och bostadskön läggs ner

Härryda kommun

Vid årsskiftet lägger kommunen ner sin tomt- och bostadskö. Beslutet fattades av kommunfullmäktige 17 juni.

För närvarande står sammanlagt cirka 4 800 personer i tomt- och småhuskön och kön för nyproducerade bostadsrätter/hyresrätter. 17 juni fattade dock kommunfullmäktige beslut om att avveckla bostadskön som en del i majoritetens budget.

Beslutet motiveras med att förmedling av tomter och bostäder inte ingår i kommunens lagstadgade uppgifter och att det finns alternativ.

Nära 400 hyresrätter

Fram till årsskiftet kommer dock kön att fungera som vanligt och en hel del bostäder kommer att förmedlas. Det rör sig om småhustomter i Landvetters Backa östra, bostadsrätter Björkelid i Rävlanda och nära 400 hyresrätter i Björkelid, Landvetters Backa östra, Säteriet i Mölnlycke, Mölnlycke fabriker och Landvetter centrum.

När kön upphör får den som söker en hyresrätt höra av sig direkt till hyresvärdar och fastighetsägare i kommunen. Tomter och bostadsrätter säljs via mäklare.