• Bild: JENNY FÖRANDER
    VILL HA SKOLAN KVAR. Björn Asplind, Karin Rådström, Mona Mikati, Paulina Ehn, Anna Kuthy, Nikolai Kolderup-Finstad, Mikael Evaldsson och John Saldin är med i föräldragruppen som kämpar för att Högdalsskolan ska få finnas kvar.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Tar strid för barnens skola

Mölnlycke

Planerna på att avveckla Högadalsskolan för att låta Internationella engelska skolan (IES) bygga en ny F-9-skola på samma plats har fått många föräldrar att reagera.
– Det är svårt att förstå varför de vill avveckla en av kommunens bästa skolor, säger Anna Kuthy.

Som HP/PT skrev i juni fattade kommunstyrelsen 29 maj beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en avsiktsförklaring med syfte att göra det möjligt för Internationella engelska skolan att etablera sig på den fastighet där Högadalsskolan nu ligger.

Ger plats år friskola

Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att Högadalsskolan, en kommunal F-5-skola med cirka 300 elever, avvecklas för att i stället ge plats för friskolekoncernen Internationella engelska skolan att bygga en ny F-9-skola för cirka 600 elever. Den nya skolan beräknas som tidigast kunna slå upp portarna till höstterminen 2022.

Förslaget har rört upp mycket känslor bland föräldrar som har barn på Högadalsskolan. HP/PT träffade några av dem som gått samman för att försöka stoppa planerna.

– Efter att vi läst om det i tidningen startade vi en Facebookgrupp och började ställa frågor till kommunen. Vi förstod ganska snabbt att de inte hade så mycket kött på benen, säger Anna Kuthy.

Hon betonar att gruppen inte har något emot friskolor, de välkomnar IES att etablera sig i kommunen, men inte på den platsen där Högadalsskolan ligger.

– De är välkomna. I en växande kommun finns det möjlighet att utöka andelen externa aktörer, säger Björn Asplind.

– Det vi vänder oss emot är att de vill avveckla en av kommunens bästa skolor, säger Anna Kuthy.

Svårt att rekrytera

Föräldrarna oroar sig för hur det ska gå med deras barns utbildning om lärarna nu börjar se sig om efter andra jobb. Många av skolans lärare har jobbat där under många år.

– Det här är ett gäng som gör lite extra. Det kan inte vara speciellt motiverande för dem att höra att skolan ska läggas ner och det blir svårt att rekrytera nya lärare för att ersätta dem som slutar, säger Björn Asplind som tycker att kommunens agerande mot barnen är helt oförsvarbart.

– Några barn kanske kommer att hitta andra alternativ. Det kommer att vara en dyster stämning på skolan under tre år, säger han.

Får de plats?

Föräldrarna frågar sig också vad som kommer att hända med barnen som nu går på Högadal när den nya skolan öppnar. Kommer det att finnas plats för dem eller kommer de att spridas ut på andra skolor i Mölnlycke som redan i dag är fulla? IES tar in elever från hela Göteborgsregionen och det finns inga garantier för att de som bor i området kommer att få någon förtur.

– Att barnen skulle ha gångavstånd till skolan var jätteviktigt för oss när vi valde att flytta hit, säger John Saldin.

Att IES ska byggas på Högadalsskolans tomt har från kommunens håll motiverats med att där finns en byggrätt som gör att bygget kan komma igång relativt snabbt. Föräldrarna ifrågasätter varför kommunen har så bråttom.

– Härryda kommun har ett jättebra läge och borde inte vara stressad. Det är klart att det går fler tåg till Härryda, säger Björn Asplind.