Swedavia säljer sin andel

Landvetter

Swedavia säljer sin andel på 50 procent i Landvetter Logistik Center till Bockasjö, som äger hälften av aktierna sedan tidigare.

Swedavia och Bockasjö bildade Landvetter Logistik Center 2015 för att utveckla logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport.

Tre logistikfastigheter har uppförts och samtliga ytor på cirka 90 000 kvadratmeter är uthyrda. En av de tre logistikfastigheterna avyttrades till Bockasjö i augusti i år. Reavinsten från försäljningen av Swedavias andel i bolaget uppgår till cirka 80 miljoner kronor och cirka 20 miljoner kronor från försäljningen av logistikfastigheten. Den sammanlagda reavinsten på cirka 100 miljoner kronor kommer att redovisas för tredje kvartalet 2019.