Svar till ”Ingen matlagning på hemkunskapen”

Partille

Hemkunskapsundervisningen på Stadsparksskolan följer den nationella läroplanen. Det innebär att vi har hemkunskap i åk 8 och åk 9. I åk 8 har eleverna undervisning i hemkunskapssal med praktiska moment som matlagning och bakning. I åk 9 har eleverna teori men under läsåret kommer det också att läggas in några pass med praktiska moment i hemkunskapssal.

Vad innebär då teori inom ämnet hemkunskap? Ett exempel är att elever i åk 7-9 enligt läroplanen och kunskapskraven ska kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet, utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Utbildningsförvaltningen Partille kommun