Svar till Härrydas politiker

Härryda

Ni skriver i ert svar att den politiska majoriteten i Härryda kommun har som mål att ha Sveriges bästa grundskolor. Då är det väldigt konstigt att man väljer att lägga ner en av kommunens bästa skolor. En skola med mycket väl fungerande verksamhet enligt den statistik som finns tillgänglig på kommunens och Skolverkets hemsidor. Elevenkäten för åk2 och 5 visar att Högadalsskolan får bäst betyg av eleverna i Härryda kommun. Tittar man vidare på Skolverkets statistik för nationella prov ­åk3 eller antal behöriga lärare så är Högadalsskolan även där i toppen i kommunen. Jämför man kommunens, Göteborgsregionens eller rikets snitt på de nationella proven i åk3 så är de inte ens i närheten av Högadalsskolans resultat!
Känner den politiska majoriteten i Härryda ens till detta?

Hur rättfärdigar Ni att man ”breddar utbudet” av skolor när det sker på bekostnad av en av kommunens bäst fungerande skola? Hur kan Ni uttrycka att Ni vill ”pröva möjligheten” att låta IES etablera sig om det sker på bekostnad av en av kommunens bäst fungerande skolor? Ni nämner att en internationell skola efterfrågas av företag i kommunen. Vilka företag avser man då? Är det verkligen viktigare att ännu ej inflyttade invånare som eventuellt ska anställas av företag i kommunen ska beredas plats åt sina barn på en parallell F-9 skola (20 klasser) än att låta en väl fungerande skola (med fantastiska resultat) få vara kvar för sina kommuninvånare i sitt närområde dit barnen kan gå och cykla?

Det verkar som den politiska majoriteten i Härryda kommun inte känner till att de redan har en av ”Sveriges bästa grundskolor”! Bredda gärna skolutbudet i Härryda kommun men erbjud i så fall alternativ placering av skolan. Win -win!

Orolig förälder