Svar på insändare om Högadalsskolan

Härryda

Tack för engagemanget kring Högadalsskolan och för frågor och synpunkter kring planerna på att bredda utbudet av skolalternativ i kommunen. Vi har förståelse för att det finns frågor om vad som ska hända framöver. Idag finns inte alla svar men vi vill ändå ge en bild av nu-läget.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på avsiktsförklaring som möjliggör för Internationella Engelska skolan att etablera sig i kommunen. Kommunstyrelsen har pekat ut Högadalsskolans tomt som en möjlig plats för en ny skola. Frågan är alltså i ett mycket tidigt skede och det ligger några år framåt i tiden innan en eventuell ny skola finns på plats.

Den politiska majoriteten har högt ställda mål om att kommunen ska ha Sveriges bästa grundskolor och att det ska finnas fler olika utförare. Att nu pröva möjligheten för Internationella Engelska skolan att etablera sig i kommunen är ett steg i den riktningen. Det skulle innebära ökad valfrihet och att kommunen får en skola med tydlig profil och hög attraktivitet för många, både inom och utanför kommunen, vilket är just vad majoriteten vill skapa. Skolor med internationell profil är också något som efterfrågas bland företag i kommunen.

Om Internationella Engelska skolan ska etableras i kommunen på den plats som nu utreds, påverkar det Högadalsskolans framtid. Självklart väcker det många frågor och även om vi inte kan svara på allt i detta skede så lyssnar vi in och vill föra dialog, flera möten är redan inbokade. Och oavsett vad beslutet i just den här frågan blir, är det alltid kommunens uppgift och högsta prioritet att garantera att barnens skolgång är trygg, säker och förutsägbar för både barn och vårdnadshavare.

Men nu behöver vi ta en sak i taget. Förvaltningen arbetar med uppdraget från kommunstyrelsen som i detta skede alltså handlar om en avsiktsförklaring. Därefter följer en mängd olika saker kring byggnation och andra grundläggande förutsättningar för att det ska vara möjligt att skapa en ny skola. Utifrån våra olika roller som företrädare för kommunstyrelsen och den politiska majoriteten respektive kommunens förvaltning, lovar vi en transparent process och vi informerar vartefter det tas nya steg.

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
Maria Kornevik Jakobsson (C)
välfärdsnämndens ordförande
Peter Lönn
kommundirektör
Päivi Malmsten
sektorchef utbildning och kultur