Svar angående Högadalsskolan

Härryda

Politikerna säger att de inte vet något eftersom det är så tidigt i processen angående planerna med att riva Högadal för att sälja tomten, det är inte sant. Hade man varit tidigt i processen så hade man valt att lyssna på berörda parter och analysera vilka konsekvenser ens olika beslut skulle kunna få, innan man ger sig in i en avsiktsförklaring med en byggherre/annan skolaktör. Detta är ett så dåligt förslag att man borde skämmas, att stänga en skola med bästa resultat, att göra sig av med professionell personal, splittra arbetslag och klasser, det går inte att begripa hur man kommer på en så dålig idé. Backa bandet, undersök på riktigt var ett strategiskt läge för IES skulle kunna vara, där den får vara ett komplement till Högadalsskolan. Det är klart att vi skulle tycka annorlunda om det var en ny kommunal skola som byggdes, då skulle man inte behöva splittra klasser eller arbetslag, då kunde man härda ut för att man visste att man skulle få uppleva något nytt tillsammans.
Gör om, gör rätt!
Johanna