Skolchefen: ”Vi har fått ett uppdrag av politiken”

Härryda kommun

– Processen är fortfarande i ett väldigt tidigt skede, säger skolchefen Päivi Malmsten.

Päivi Malmsten kände till att det fanns ett politiskt intresse av att få fler friskolor att etablera sig i kommunen.

Nu är det hennes uppdrag att ta redo på vilka effekterna kommer att bli på den kommunala skolan om planerna går i lås.

– Inget är beslutat men vi måste vara förberedda om det blir så. Det är svårt att planera i nuläget eftersom vi dels inte har några beslut och dels vet vi inte vilka konsekvenser det ger. Vårt uppdrag är att garantera att alla barnen i kommunen har en bra skolgång, säger Päivi Malmsten.

Kommer det att finnas plats för barnen som bor i området i den nya skolan?

– Som jag förstår kan det bli fråga om en F-9 skola. Befolkningsprognosen visar på att vi inte kommer att öka elevantalet inom de närmaste åren. Det ger möjlighet till plats på de andra närliggande skolorna.

Föräldrarna undrar varför ni lägger ner en så välfungerande skola?

– Det är ett politiskt uppdrag vi har fått och första steget är att förvaltningen ska göra en avsiktsförklaring för att undersöka möjligheten till en etablering. Inget annat är beslutat.

Vad händer med personalen om förslaget blir verklighet?

– De är ju anställda i Härryda kommun och i så fall får vi inleda en process för att se hur vi kan planera för det. I det här läget har vi ju inga beslut än.

Många i personalen fick läsa om planerna i tidningen. Varför hade de inte fått information tidigare?

– Skolledningen fick samma information som vi hade. Jag har varit i kontakt med rektorerna och de har pratat med personalen. Min uppfattning är att personalen är fokuserad på att jobba på och göra det så bra som möjligt för barnen. Vi har flera informationsmöten inplanerade under hösten och ska försöka vara så transparenta som möjligt i den här processen.