Skärpt straff för våldtäkt mot barn

Mölnlycke

I tingsrätten dömdes mannen till fängelse i två år och sex månader för att ha hämtat en 13-årig flicka i Tyskland och våldtagit henne. Nu får han sitt straff skärpt av hovrätten.

I början av juli dömdes mannen, som är i 30-års­åldern, till fängelse i två år och sex månader för misshandel, våldtäkt mot barn, grov egenmäktighet mot barn och barnpornografibrott.

Mannen dömdes för att ha rest till Tyskland och hämtat en 13-årig flicka han lärt känna via ett datorspel. Han tog med sig flickan till sin bostad i Mölnlycke där han utsatte henne för våldtäkt och även bet henne i halsen.

Mannen stod åtalad för två fall av våldtäkt mot barn, men tingsrätten ansåg att det fanns ett ”tidsligt och rumsligt” samband mellan de två gärningarna och ansåg därför att de skulle bedömas som ett enda brott.

Överklagade domen

Åklagaren menade att det rörde sig om två skilda gärningar och överklagade domen till hovrätten där han yrkade på ett strängare straff. Även flickans målsägandebiträde överklagade tingsrättens dom.

Men i den delen instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning, och skriver i sin dom att ”handlingarna mot NN haft ett sådant tidsligt och rumsligt samband att de inte går att avgränsa från varandra”.

Psykisk störning

Tingsrätten tog även hänsyn till att mannen på grund av en psykisk störning haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt beteende, vilket påverkade påföljden i förmildrande riktning. Men där håller hovrätten inte med. ”När det gäller frågan om förmildrande omständigheter delar hovrätten inte tingsrättens bedömning att NN till följd av psykisk störning haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande i detta fall”, står det i domen.

Tre års fängelse

Sammantaget anser hovrätten att straffvärdet för brottsligheten är tre års fängelse, alltså sex månader mer än vad tingsrätten kommit fram till. Hovrätten höjer även skadeståndet mannen ska betala till flickan, från cirka 140 000 kronor till 155 000 kronor. ”Vid en samlad bedömning anser hovrätten att kränkningen är något allvarligare än vad tingsrätten funnit”, står det i domen.

Mannen har tidigare dömts för allvarlig brottslighet. 2013 dömdes han till fängelse i tre år och sex månader för att ha kidnappat en nioårig flicka som var på väg till skolan i Örgryte. Han höll flickan inlåst i en källare i nästan ett dygn innan de båda hittades av Missing People. Domen mot honom då gällde olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och barnpornografibrott.

Tingsrätten, och nu även hovrätten, anser dock att mannens tidigare brottslighet inte är skäl för ett skärpt straff.

En av hovrättens nämndemän var skiljaktig och ville döma mannen till fängelse i tre år och sex månader.