Moderaterna sa nej till busskort!

Partille

Moderaterna flyttar över ansvaret på rektorerna att prioritera bussresor för skoleleverna. Det är oschyst med tanke på Partilles låga skolpeng. Faktum är att Partilles skolor inte ha råd med att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag när det gäller att tillgodose elevernas behov av kultur och naturupplevelser. Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för elever och lärare att göra studiebesök och utflykter utan några begränsningar. Det skulle höja utbildningskvalitén dramatiskt och bidra till att alla ungdomar oavsett föräldrars ekonomiska resurser får åka till muséer, teatrar och utflyktsplatser.

Sävehofs initiativ med en ”aktivitetsbuss” som hämta ungdomar till träning och match ligger i linje med Vänsterpartiets ambitioner att skapa en större tillgänglighet fritidsaktiviteter. Tänk om alla föreningar hade den möjligheten. Betydelsen av transporter som är avgiftsfria är grundläggande för att skapa en god integration i det lokala samhället. Bussen skulle kunna vara en mötesplats där människor med olika bakgrund kan mötas. Idag finns ett vi och dom tänkande mellan de som åker bil och de som åker kollektivt. Miljöaspekten är inte oväsentlig. Det är bättre att ungdomarna åker kollektivt tillsammans än att de blir skjutsade i bilkaravaner överallt.

Gång på gång återkommer Moderaterna till att de inte vill höja skatten för att finansiera förslag som skapar en större socialjämlikhet i Partille. 10 öre i skattehöjning för att ge avgiftsfria busskort till elever i årskurs 7-9. 15 öre för att de även ska kunna resa till Göteborg. Mer handlar det inte om. Cirka 30 kronor per månad och invånare. Det spelar ingen roll! Så länge Moderaterna bestämmer i Partille kommer det inte bli några satsningar på busskort, skola eller äldreomsorg.

Vänsterpartiet kommer fortsätta driva den här frågan och liknande frågor som handlar om att jämna ut de sociala skillnaderna i Partille. Vi kommer alltid kämpa för att ge alla barn och ungdomar samma livschanser. För vi vet att det är den bästa medicinen mot utanförskap, kriminalitet och drogmissbruk.

  • Lennart Björk och Linus Johansson Vänsterpartiet Partille